Věda nás baví …

Kroužek Věda nás baví

 • V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem.
 • kroužek je rozdělen pro děti z MŠ, 1.třídy ZŠ a 2.-5. třídy ZŠ
 • 1 lekce každý týden, celkem 14 lekcí za pololetí
 • leták ke stažení zdevíce informací o kroužku

Kroužek Kreativní mysl

 • Kroužek podporuje kreativní myšlení dětí, rozvíjet dětskou mysl, tvořivost, motoriku a jemné dovednosti i cíleně budovat vztah k estetice.
 • určeno pro děti ve věku 8-12 let
 • 1 lekce každý týden, celkem 10 lekcí za pololetí
 • leták ke stažení zdevíce informací o kroužku

Mediální kroužek – určený pouze pro vedení Master lektorem. Velmi se osvědčila spolupráce s učiteli českého jazyka.

 • V mediálním kroužku získají děti základní informace o žurnalistice – jak shromažďovat, hodnotit, vytvářet a prezentovat zprávy. Zjistí jak kriticky uvažovat o vlivu hromadných sdělovacích prostředků a naučí se psát vlastní články pomocí platformy School Press Club.
 • určeno pro děti od 10 let
 • 1 lekce každý týden, celkem 10 lekcí za pololetí
 • možnost vést výuku online
 • více informací o kroužku

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná