Projekty

Projekt: Šablony I pro ZŠ Rudná, okres Praha-západ

Projekt: Pomáháme školám k úspěchu

Jsme zapojenou školou v celorepublikovém projektu Pomáháme školám k úspěchu, vzdělávací projektu zaměřeného na podporu pedagogických sborů veřejných základních škol, který realizuje o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ) a finančně ho zajišťuje Nadace The Kellner Family Foundation.

Projekt se zaměřuje na čtenářství, pisatelství a posiluje učící se společenství učitelů a lídrů napříč školami v deseti lokalitách. Cílem je, aby děti ve školách s chutí a dovedně četly a psaly, a to nejen v předmětech tradičně se čtením a psaním spojených.

Vizí projektu je motto „Každý žák se učí naplno a s radostí a své učení si řídí.“ ​Tedy škola, kde každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu a kde panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

Čtení a pisatelství je cesta k porozumění komplikovanému světu, ve kterém žijeme.


Projekt: Doučování žáků škol

Projekt: Modernizace přírodovědných učeben v ZŠ Rudná

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011239
Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit podmínky pro kvalitní vzdělávání: rovný přístup ke vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd. Cíle bude dosaženo modernizací učeben chemie a přírodopisu.

Projekt: Šablony pro ZŠ Rudná III

Šablony pro ZŠ Rudná II

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009317

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

Název projektu: Šablony pro ZŠ Rudná

Číslo výzvy: 02_16_022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001572

Celková výše dotace: 1 844 447 Kč

Popis projektu:

Projekt má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání projekt umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení pedagogů a personální podporu škol.

Aktivity pro základní školy:

  1. Personální podpora ZŠ
  2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
  3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

Název projektu: Digitalizujeme školu – distanční výuka


Název projektu: Digitalizujeme školu – prevence digitální propasti

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná