O nás

„Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá.“

Základní školu Rudná, okres Praha-západ najdeme v rozlehlém areálu uprostřed stejnojmenné obce. V současné době ji tvoří 4 budovy. Nejstarší z nich byla slavnostně otevřena 4. září 1967 a měla 12 tříd (budova A).

Vzhledem k lukrativní poloze Rudné se její počet obyvatel od počátku 90. let neustále zvyšuje. Původní kapacita školy tak přestala brzy dostačovat, a proto byla zahájena její přístavba (budova B) uvedená do provozu 20. ledna 2003. Budova C, postavená díky spolufinancování evropských fondů, otevřela své dveře pro nové žáky v září 2010. Poslední stavební etapa školy začala v roce 2018, kdy její dosavadní prostory přestaly vysokému počtu školáků vyhovovat. Ve dvou fázích, spolufinancovaných z programu Vlády ČR, byla nejprve postavena sportovní hala, školní jídelna a šatny – otevření 1. září 2019. Budova D začala sloužit dětem a pedagogům 1. září 2020.

Od té doby  má škola celkem 49 učeben, z toho 13 odborných. Ve školním roce 2021 – 2022 se zde vyučuje  864 žáků.

Nabízíme

 • estetické prostředí, příjemnou a vstřícnou atmosféru
 • moderní vybavení kmenových i odborných učeben (chemická laboratoř, přírodopisná učebna, jazykové a počítačové učebny, hudebna, keramická dílna)
 • tělocvičnu a novou multifunkční sportovní halu
 • moderní kuchyni a jídelnu
 • venkovní sportovní areál
 • školní zahradu

 • stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický sbor
 • pomoc žákům s poruchami učení
 • individuální práci se žáky nadanými (možnost účasti v olympiádách a soutěžích)
 • kvalifikovanou pomoc v oblasti výchovného poradenství a volby povolání
 • možnost využití pomoci školního psychologa a speciálního pedagoga

 • široký výběr volitelných předmětů
 • konverzaci v angličtině s rodilou mluvčí

 • školy v přírodě, cyklistické a lyžařské kurzy
 • studijní a poznávací pobyty ve Velké Británii (kombinace výuky angličtiny a poznávání země)
 • jazykové tematické zájezdy do Drážďan, Vídně

 • kroužky organizované školou i externími subjekty (jazykové, hudební, sportovní, výtvarné …)
 • členství v Klubu mladých diváků

Rozvíjíme

 • spolupráci s okolními školami, rodiči, místními organizacemi
 • charitativní činnost (Adopce na dálku, adopce zvířat v pražské a plzeňské ZOO)
 • činnost školního žákovského parlamentu

Organizujeme

 • veřejné akce pro rodiče a ostatní občany města (Vánoční posezení s punčem, koncerty v kostele, školní akademie)

Zapojujeme se

 • do projektů vypisovaných různými organizacemi a nadacemi
  (Šablony I – III, Modernizace přírodovědných učeben, Pomáháme školám k úspěchu)

V naší škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu ZV, č. j. 610/2016. Jedná se o vyvážený učební plán s rovnoměrným zastoupením naukových a výchovných předmětů. Chceme se i nadále ubírat cestou kvality, proto se zaměřujeme nejen na rozvoj studijních dovedností žáka, ale i na jeho osobnostní rozvoj.

Snažíme se, aby společná práce školy dětí rodičů byla smysluplná.

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná