Školní jídelna

Informace školní jídelny – školní rok 2023/2024


Od středy 23. 8. 2023 začínáme vydávat elektronické čipy pro nové žáky školy – v kanceláři školní jídelny – vstup z Masarykovy ulice na západní straně budovy D.

Úřední hodiny:

ST 23/8       9,00 – 11,30 a 13,00 – 15,00

ČT 24/8       9,00 – 11,30 a 13,00 – 14,00

PÁ 25/8       9,00 – 11,30 a 13,00 – 15,00

PO 28/8                               13,00 – 16,00

ŮT 29/8                               13,00 – 16,00

ST 30/8       9,00 – 11,30 a 13,00 – 15,00

ČT 31/8       9,00 – 11,30 a 13,00 – 16,00

PÁ   1/9       9,00 – 11,30 a 13,00 – 15,00


Záloha za čip: 100 Kč (pouze v hotovosti).

Přeplatky za stravné z minulého školního roku byly automaticky převedeny na školní rok 2023/24.

Pokud má strávník na účtu dostatek peněz, začnou se automaticky od 5. 9. 2023 objednávat obědy! Jestliže žák nebude chodit na začátku měsíce na obědy, musíte je odhlásit!

Cena oběda je stanovena podle věku strávníků v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., příloha č. 2.
Strávníci jsou rozděleni do tří věkových skupin, a to následovně:

věková kategorieměsíční platbapololetní platbaroční platba
7- 10 let608 Kč3.040 Kč6.080 Kč
11 – 14 let684 Kč3.420 Kč6.840 Kč
nad 15 let760 Kč3.800 Kč7.600 Kč

Do jednotlivých kategorií se žáci zařazují po dovršení věkové kategorie v daném školním roce, který trvá vždy od 1. 9. do 31. 8.

(např. v červenci 2024 dosáhne žák 11 let věku, od září 2023 spadá do věkové kategorie 11. – 14. let)

Placení stravného


BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK           

  • přes platební portál Středočeského kraje ODKAZ ZDE
  • příkazem na číslo účtu školní jídelny: 19-388167359/0800

                             variabilní symbol → identifikační číslo žáka

                                                                 (viz Záznamníček nebo Příloha EŽK)

               Strávník bude přihlášen ke stravě následující den od připsání platby na účet.

HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

  • hradit stravné v hotovosti lze pouze výjimečně – po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny.

Přeplatek stravného

Zůstatek peněz na účtu strávníka na konci školního roku se převádí do následujícího.

Vracení peněz

  • BEZHOTOVOSTNĚ na účet strávníka na základě písemné žádosti zaslané na email jidelna@zsrudna.cz
  • HOTOVOSTNĚ max. do částky 150 Kč na vyžádání


______________________________________________________________________________

Ceny obědů

věková kategorie1 oběd
7- 10 let32 Kč
11 – 14 let36 Kč
nad 15 let40 Kč
ostatní strávníci + žáci od druhého dne nemoci90 Kč

Identifikační čip/ žákovský průkaz ISIC Školák

K evidenci strávníka je nutné pořídit identifikační čip v ceně vratné zálohy 100 Kč, kterým se dítě prokazuje v jídelně po celou dobu školní docházky.

Během září si zájemci mohou nechat vystavit mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák, kterým je možné čip nahradit. (Po jeho odevzdání bude strávníkovi vrácena záloha 100 Kč).

Strávník, který zapomene čip/žákovský průkaz ISIC Školák, si musí vytisknout náhradní stravenku v objednávacím boxu umístěném u vchodu do školní jídelny. Stravenku lze vytisknout po zadání jména a hesla, které používáte pro přihlášení na www.strava.cz, nebo po zadání PINu = datum narození (den a měsíc) ve formě DDMM. (Jestliže není oběd zaplacený nebo přihlášený, stravenka se nevytiskne.)

První tři náhradní stravenky v měsíci jsou zdarma, každá další je zpoplatněna částkou 5 Kč.

Tento manipulační poplatek bude připsán na účet strávníka. Děti, které chodí do školní družiny,

nahlásí zapomenutí čipu/žákovského průkazu ISIC Školák paní vychovatelce.

Přihlášky i odhlášky obědů

Přihlášky i odhlášky obědů přijímáme nejpozději den předem do 14:00.

Odhlášky se provádějí:

  • přes stránky www.strava.cz (na následující den nejpozději do 14:00)
  • na objednávacím terminálu ve vestibulu školy
  • telefonicky: 311 670 474 (v případě nemoci ráno do 7:30)
  • e-mailem: jidelna@zsrudna.cz (v případě nemoci ráno do 7:30)
  • osobně v kanceláři ŠJ.

Pokud se nemůžete přihlásit se na stránky www.strava.cz, zašlete e-mail (jidelna@zsrudna.cz) nebo nás kontaktujte telefonicky (311 670 474).

Objednávky obědů a výběr 


       Oběd č. 1 má strávník automaticky přihlášený. Pokud chce oběd č. 2, je třeba si jej objednat pomocí čipu/ žákovského  průkazu ISIC Školák v objednacím boxu nebo na webových stránkách www.strava.cz.

Možnost výběru oběda č. 2

 je uzavřena a zablokována ve 14:00, a to 2 pracovní dny před stravovacím dnem.

Pokud se na některý z pokrmů přihlásí malý počet strávníků (méně než 20 osob) bude všem přihlášen oběd převažující. Informace bude zveřejněna včas na jídelníčku. Školní jídelna si vyhrazuje právo nastavit při výběru oběda č. 2 limit počtu porcí.

Není-li strávník ze stravovacího systému řádně odhlášen, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze  první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon
§ 119 a § 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst. 7 a § 4 odst. 9), v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda.

Obědy v době nepřítomnosti musí být bezpodmínečně odhlášeny.

Školní jídelna poskytuje dietní stravování – bezlepkovou dietu (BZL) – pro strávníky

s nesnášenlivostí lepku. K poskytnutí dietního stravování je nutno vyplnit „Dohodu o dietním stravování“ (formulář si strávník může vyzvednout v kanceláři školní jídelny nebo stáhnout na stránkách školy). Vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením od lékaře odevzdá strávník v kanceláři ŠJ.
Dietní jídelníček nabízí jeden druh jídla denně. Objednávání a odhlašování jídla je prováděno stejným způsobem jako u běžných obědů.

Stravování dětí s jinou než BZL dietou lze řešit donáškou vlastní stravy – k tomu je potřeba potvrzení od lékaře (o jakou dietu se jedná) a prohlášení zákonného zástupce, že se jedná

o zdravotně nezávadný pokrm „Dohoda o ohřívání dietní stravy“ (formulář si strávník může vyzvednout v kanceláři školní jídelny nebo stáhnout na stránkách školy).

______________________________________________________________________________

Výdej obědů do jídlonosičů: 11:20 – 11:40

______________________________________________________________________________

Žák může být ze stravování odhlášen pouze na základě písemného souhlasu zákonné osoby.

Bližší informace ke stravování a platbám – viz Vnitřní řád ŠJ.

Přihláška ke školnímu stravování ke stažení ZDE.

Dohoda o dietním stravování ke stažení ZDE.

Dohoda o ohřívání dietní stravy ke stažení ZDE.

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná