Školní družina

Provoz ŠD pro přihlášené žáky v pracovních dnech

  • ráno od 7:00  do 7:55 hodin
  • po skončení vyučování do 17:00 hodin.

Telefonní kontakt do ŠD: 734 202 390

Platby za školní družinu: přes platební portál Středočeského kraje ODKAZ ZDE


Režim a činnost ŠD

7:00 – 7:55 – odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry

12:00 – 13:30 – oběd, osobní hygiena, volné hry (klidné, pohybově nenáročné), četba, vyprávění

14:00 – 15:00 – pobyt venku, hřiště, školní zahrada, vycházky, zájmové výchovné činnosti, zájmové kroužky

14:30 – 16:15 – svačina, osobní hygiena, odpočinková a zájmová činnost, klidové hry, stolní hry


Vyzvedávání žáků ze školní družiny

Pokud žák navštěvuje ŠD, vyzvedávají si ho zákonní zástupci (případně další osoby uvedené v zápisovém lístku) v čase, který je uveden tamtéž, nebo odcházejí žáci v čase stanoveném zákonnými zástupci domů samostatně.

K vyzvedávání žáků jsou u vchodu do školy instalovány zvonky, které jsou popsány podle oddělení ŠD.

Od 16:00 se oddělení z organizačních důvodů spojují.

Zvoňte dle uvedeného aktuálního rozpisu.

Upozornění

Z důvodu dodržení protiepidemických hygienických opatření a plynulého vydávání obědů, chodí žáci do školní jídelny dle stanoveného rozpisu, nikoli ihned po skončení vyučování.

Prosíme zákonné zástupce, aby z organizačních důvodů nevyzvedávali své děti v čase od 14:00 – 15:00 v době jejich pobytu venku.


Oddělení ŠD

Vedoucí vychovatelka ŠD

Bc. Marcela Ryšavá
Email: rysava@zsrudna.cz

1. oddělení

Mgr. Alina Chornomor
Email: chornomor@zsrudna.cz

2. oddělení

Bc. Marcela Petránková, Dis.
Email: petrankova@zsrudna.cz

3. oddělení

Markéta Sekerešová
Email: sekeresova@zsrudna.cz

4. oddělení

Eva Tomášková
Email: tomaskova@zsrudna.cz

5. oddělení

Marcela Weidenthalerová
Email: weidenthalerova@zsrudna.cz

6. oddělení

Tereza Beranová
Email: beranova@zsrudna.cz

7. oddělení

Ludmila Pelcová
Email: pelcova@zsrudna.cz

8. oddělení

Bc. Marcela Ryšavá
Email: rysava@zsrudna.cz

9. oddělení

Mgr. Tetiana Radzyminska
Email: radzyminska@zsrudna.cz


Zájmové kroužky

Zájmové kroužky organizované školou nebo externími subjekty začínají ve stanovené dny od 14:00.

Upozorňujeme rodiče, že není možné, aby se děti vracely ze zájmového kroužku zpět do školní družiny.


Příležitostné činnosti

…tvoření podle ročních období, výroba dárečků na Vánoční punč, soutěže, karneval, výroba dárků pro budoucí prvňáčky k Zápisu, čarodějnický slet, oslava dne dětí, exkurze, zamykání ŠD na konci školního roku…


Dokumenty ŠD

Seznam dokumentů ŠD naleznete zde: https://zsrudna.cz/skola/dokumenty/druzina-a-skolni-klub/


Co se děje ve školní družině

Pozvánka na piknik – FOTO

FOTOGALERIE z pikniku Vážení rodiče, školní rok pomalu končí a některé děti se již nemohou dočkat prázdnin. Ve školní družině ještě nekončíme, ale chceme využít

Přečíst »

ŠD 1 v pizzerii

Každý má své povolání, práci, čili zaměstnání…. Asi všichni znají tuto známou říkanku. O povolání se učíme, hrajeme pantomimy, přemýšlíme, kolik lidské práce je v

Přečíst »

Bojovka v ŠD

Poslední družinový výlet se konal do křivoklátských lesů podél Žlábeckého potoka. Děti ušly krásných 5 kilometrů a během cesty plnily ve skupinkách různé úkoly. Viděly

Přečíst »

ŠD 5 keramická dílna

V uplynulých dnech děti ze ŠD 5 navštívily keramickou dílnu na naší ZŠ. Pod vedením pí. učitelky Vlčkové modelovaly z keramické hlíny ptáčky a sovy.

Přečíst »

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná