Tradiční posezení s punčem

Zajištění pedagogického dohledu nad dětmi, které účinkují na koncertech: 26. 11. 2022 vykonává v učebně 6. A v čase od 13:00 do 17:00 hodin nad účinkujícími dětmi I. stupně pedagogický dohled vždy 1 pověřená osoba, a to od jejich převzetí do vyzvednutí rodiči. Po dobu zvukové zkoušky a obou koncertů vykonává dohled nad dětmi paní učitelka Frašová. Žáci II. stupně mají v 6. A zázemí, ale není nad nimi, vyjma […]

Hudební víkend  v Mrtníku u Komárova

Předposlední víkend  v říjnu se konečně uskutečnila dvakrát odložená akce „ hudební víkend“. Původním cílem byl nácvik písní pěveckého sboru Taktus na vánoční koncert a protože se přihlásily i děti, které nechodí do sboru, pojaly jsme to jako společné zpívání a muzicírování. Dle reakcí dětí si myslíme, že se akce vydařila  o to víc, že děti […]

Keramika ZŠ Rudná pro školní rok 2022/2023

Přihláška na keramiku s Laďkou ke stažení ZDE. Přihláška na keramiku s Martinou I. stupeň ke stažení ZDE. Přihláška na keramiku s Martinou II. stupeň ke stažení ZDE.

Výuka římskokatolického náboženství

Výuka římskokatolického náboženství bude probíhat v učebně A220 každou středu od 14,00 hodin. První schůzka je 5.10.2022. Přihláška ke stažení ZDE. Přihlášku si můžete vyzvednout i na recepci školy.

Robotický kroužek ROBORU

Kroužek začíná 13.9.2022 od 16:00, sraz před hlavním vchodem do školy. Detailní informace naleznete zde: http://www.roboru.cz/RoboRu/O_krouzku.html

Věda nás baví …

Kroužek Věda nás baví V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. kroužek je rozdělen pro děti z MŠ, 1.třídy ZŠ a 2.-5. třídy ZŠ 1 lekce každý týden, celkem 14 lekcí za […]