Tradiční posezení s punčem

Zajištění pedagogického dohledu nad dětmi, které účinkují na koncertech: 26. 11. 2022 vykonává v učebně 6. A v čase od 13:00 do 17:00 hodin nad účinkujícími dětmi I. stupně pedagogický dohled vždy 1 pověřená osoba, a to od jejich převzetí do vyzvednutí rodiči. Po dobu zvukové zkoušky a obou koncertů vykonává dohled nad dětmi paní učitelka Frašová. Žáci II. stupně mají v 6. A zázemí, ale není nad nimi, vyjma […]

Výuka římskokatolického náboženství

Výuka římskokatolického náboženství bude probíhat v učebně A220 každou středu od 14,00 hodin. První schůzka je 5.10.2022. Přihláška ke stažení ZDE. Přihlášku si můžete vyzvednout i na recepci školy.

Robotický kroužek ROBORU

Kroužek začíná 13.9.2022 od 16:00, sraz před hlavním vchodem do školy. Detailní informace naleznete zde: http://www.roboru.cz/RoboRu/O_krouzku.html

Věda nás baví …

Kroužek Věda nás baví V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. kroužek je rozdělen pro děti z MŠ, 1.třídy ZŠ a 2.-5. třídy ZŠ 1 lekce každý týden, celkem 14 lekcí za […]

Angličtina – PhDr. Květa Strouhalová

Angličtina – kroužek pro 1. a 2. třídy ve školním roce 2022/23 – lektorka PhDr. Květa Strouhalová Konání kroužku 2. třída + pokrač. z min. šk. roku – středa 14:00 – 14:45 hod  od 5. 10. 2022                         1. třída –  středa  15:15 – 16:00 hod od 5.10. 2022 Dle pokynů školy děti se po skončení všech kroužků nevracejí […]

Nabídka kroužku keramiky a jógy – Alice Fischerová

HRAVÁ DĚTSKÁ JÓGA – čtvrtek 14.00-14.45 1. a 2. třída, 15.00-15.45 starší děti Na hodinách jógy se budeme protahovat, hravě učit jógové pozice, hrát jógové hry, učit se správně dýchat a rozumět lépe svému tělu. Jóga učí děti rovnováze, správnému držení těla, koordinaci, posiluje soustředění a paměť, učí práci ve skupině v nesoutěživém prostředí a […]