Testování žáků 5. ročníků

Vážení zákonní zástupci žáků 5. ročníku,

dovolte nám, abychom vás informovali o tom, že se Vaše dítě zúčastní zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Účast naší školy je v tomto zjišťování prováděném ČŠI povinná a zjišťování výsledků je prováděno v režimu inspekční činnosti.

Cílem zjišťování výsledků vzdělávání bude poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání ve sledovaných oblastech, mimo jiné v kontextu sledování dopadů dlouhotrvajícího distančního vzdělávání. Získané informace budou nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce (informace o míře získaných vědomostí a dovedností ve vztahu k tomu, co předpokládají rámcové vzdělávací programy), ale také důležitým zdrojem informací pro školy v rámci snižování nerovností ve vzdělávání a současně využitelným evaluačním nástrojem pro školy.

Sledovanými oblastmi na naší škole budou Čtenářská gramotnost a Dovednosti usnadňující učení.

Zjišťování výsledků vzdělávání bude provedeno v termínu 22. 5. (pondělí) a 23. 5. 2023 (úterý). Délka jednoho testu je 60 minut. Po ukončení testu následuje žákovský dotazník, jehož vyplnění zabere max. 20 minut.

Žáci budou znát první stručné vyhodnocení testu ihned po jeho ukončení. Další podrobnější výsledky najdou žáci (zákonní zástupci) na webové stránce https://set.csicr.cz/vysledky – pro přístup použijí stejné přístupové údaje (obdrží je v den testování ve škole) jako k testu.

Konečné výsledky budou dostupné na stejné adrese od 12. 6. 2023. Agregované výsledky s podrobnějšími analytickými informacemi budou k dispozici v září.

Vedení školy

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná