Informace z třídní schůzky rodičů budoucích prvních ročníků

Informace z třídní schůzky rodičů budoucích prvních ročníků ve školním roce 2023/2024, konané 26. 6. 2023 ke stažení ZDE.


Škola bude mít ve školním roce 2023/2024 na prvním stupni 450 dětí ve 21 třídách, otevřeno bude 8 oddělení školní družiny. Na druhém stupni bude rovněž 450 žáků zařazených do 18 tříd.

O žáky se bude starat zhruba 60 pedagogů, 8 vychovatelek školní družiny a tři asistentky pedagoga.

Školu tvoří budovy A, B, C, D + sportovní hala, tělocvična, jídelna, kuchyně, šatny + sportovní areál.

V prvním ročníku bude 100 žáků rozdělených do pěti tříd.

Vyučující v prvních třídách:
                                                                       
I. A      Mgr. Zuzana Bezděková                       
I. B      Mgr. Alena Hanzlíková

I. C      Mgr. Lenka Galertová                          
I. D      Mgr. Lenka Kráčová
I. E      Mgr. Lenka Vomelová

Všechny první třídy budou umístěny v budově B a C, přístup do budovy je z ulice V Aleji.

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. 9. 2023 v 8:30 ve sportovní hale. Podrobnější informace naleznete na webu školy. Slavnostní zahájení trvá             20 – 30 minut. Poté odvedou třídní učitelky děti do tříd a ve stejné době rodiče absolvují schůzku s vedoucí školní družiny. Po seznámení dětí s třídní učitelkou, děti vystřídají rodiče a proběhne ve třídě první třídní schůzka. Ukončení se dá očekávat mezi 10 – 10:30  hod.

V úterý 5. 9. bude zahájeno vyučování, v tento den 3 vyučovací hodiny, od středy 6. 9.  se budou děti vyučovat 4 hodiny.

Standardní výuka v I. ročníku je 21hodin, tzn. 4 hodiny denně a od října v jednom dni  5 hodin.

Výuka začíná v 8:15, školní budova se otevírá v 7:55. Při čtyřech vyučovacích hodinách, kdy 4. hodina končí v 11:55, chodí děti na obědy ve třetí směně a jejich návrat a možný odchod, pokud nechodí do družiny je možný kolem 12:30.

Provoz školní družina je od 7:00 do 17:00, družina je určena pouze pro děti 1. – 3. ročníku, poplatek za školní družinu činí 300,- Kč-

Učební plán v 1. ročníku –        ČJ 8, M 5, Prv 2, Hv 1, Vv 2, Tv 2, volná dispozice 1
Změny učebního plánu   –        II. r – AJ – 1 hod                     celkem 22 hodin

                                               III. r – AJ – 3 hod                    celkem 25 hodin

                                               IV. r – Přv, Vl, Inf                   celkem 25 hodin

                                               V. r –                                      celkem 25 hodin

Výměna učitelů probíhá zpravidla po 3. ročníku, od 2. ročníku se do výuky zapojují odborníci kvalifikovaní pro další předměty – anglický jazyk, informatika

Během školní docházky vašich dětí není vyloučeno že může docházet ke změnám vyučujících, spojování tříd, dělení apod. – škola je živý organismus.

Hodnocení v 1. ročníku –  září – listopad – motivační (obrázky, hvězdičky…) později začnou děti dostávat známky.

Za v I. i II. obdrží děti vysvědčení se známkami ve všech předmětech.

Od  3. ročníku používáme pro zapisování známek elektronickou žákovskou knížku
v programu Baaláři.

V souladu s naším školním vzdělávacím programem – známkujeme, hodnotíme, zadáváme domácí úkoly.  Nejsme alternativní školou.

Informace dostávají rodiče prostřednictvím záznamníků, notýsků, později prostřednictvím žákovské knížky.

Setkávání rodičů s vyučujícími, standardně Informační dny a třídní schůzky, čtyřikrát do roka. Termíny jsou uvedeny v záznamníku a na webu školy

AKCE pro rodiče – máme připraven pro rodiče seminář na téma přípravy do školy v první třídě v rámci třídní schůzky 19. 9. 2023.                       

Ředitel školy doporučuje setkání rodičů s vyučujícími pokud se vyskytne závažný problém kdykoliv, lépe dříve než později. Zpravidla je vhodné se objednat.

Na 9. 11. 2023 je naplánován DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Jak ulehčit dětem nástup do školy?

Podle výsledků zápisu více než 50% dětí má nějakou vadu řeči. Vřele doporučuji tento handicap řešit s kvalifikovaným logopedem. Znamená to pravidelné cvičení – několikrát denně, dle doporučení odborníka.

Postupně připravujte děti a na školu – motivace ke změně – nákup věcí – chystání do školy, ukládejte dětem drobné povinnosti – úklid pracovního stolu, hračky apod. Veďte děti k samostatnosti, někdy je to úmorné, ale přináší to výsledky do budoucna.

Chystejte společně pomůcky na další den – spolupracujte, později už jen kontrolujte.

Nezapomínejte, že i spousta dalších drobností ovlivňuje přístup dítěte ke škole – například zahájení školního dne v pohodě, včas vstát, nasnídat se, v klidu absolbovat cestu do školy. Pokud vše provedete až na poslední chvíli dostáváte své dítě i sebe do stresu…
 

Problém – řešit co nejdříve, neodkládat, kdykoliv ve vhodné době můžete přijít do školy,

                   domluvit, objednat

Plavecký výcvik probíhá na naší škole ve 2. a 3. r., případný lyžařský kurz ve 4. ročníku,

Školy v přírodě, výlety, exkurze, kultura probíhají podle plánu a po dohodě vyučujících

s rodiči.

Volnočasové aktivity – některé v rámci školy

– pohybové – florbal, …
– umělecké – dramatický, výtvarný kroužek, flétna, zpěv, dovedné  ruce
– „cizí“ ve škole od 14:00– atletika, judo, hudební, keramika, tanec, šachy, angličtina

– mimo školu – Junák, fotbal, florbal, ZUŠ, Rudňáček, tenis …

Zvažte vývoj vašeho dítěte, dopřejte mu volný čas, čas pro seberealizaci.

Zvažte kolik toho zvládnete vy, pokud chodíte do práce, já bych dal přednost soužití s rodiči než pobytu v kroužku. Nadměrné zatěžování vede k únavě, vyčerpání obou stran rodičů i dětí, to někdy končí nespokojeností a frustrací.


Omlouvání z výuky – provádí rodiče osobně, prostřednictvím záznamníku, povinnost omluvit dítě plyne ze zákona a jedná se o odpovědnost rodičů.

Pokud víte o plánovaná nepřítomnost, která bude trvat 4 dny a více, podáváte žádost prostřednictvím třídní učitelky řediteli školy. Formulář naleznete na  webu, ředitel školy všechna uvolnění povoluje, povinností rodiče je s dětmi doplnit zameškané učivo. Požádal bych v první třídě zvážit míru takového uvolnění, zejména v prvním pololetí.


Pokud má vaše dítě nějaké omezení nebo jej v průběhu času získá (zdravotní či jiná), nezapomeňte včas informovat třídní učitelku.

Školní jídelna – přihláška – bude na zveřejněna  webu –

Platby lze uskutečnit bezhotovostně nebo hotově, pro objednávání a odběr obědů je nutno zakoupit čip. Přihlášku lze přinést 1. školní den nebo vyřídit v týdnu od 22.8. před zahájením školního roku


Ve školním řádu mimo jiné je uvedeno, že ve škole žáci nepoužívají mobilní telefony a elektronická zařízení po celou dobu docházky ve škole.

Závěrečná prosba ředitele školy – při docházce, dojížďce do školy, odchodu, odjezdu od školy, vás všechny prosím o vzájemnou ohleduplnost, klid a pohodu.

Rozdělení žáků do tříd

I. AI. B
Mgr. Zuzana BezděkováMgr. Alena Hanzlíková
reg.číslo.reg.číslo.
1ArtemDOT021Janek6WSH7
2MatějFUAT02VítekRBOWI
3FilipGBMVZ3FilipAORNF
4KryštofDVA5G4OliverA8HPP
5Jakub1QJ8X5TomášN0UUL
6Fabian164W56PatrikPWPBE
7JakubW3CC97MichalET9IP
8Filip21HA98KristiánASVM3
9FilipE75CC9DanielV9L4C
10JakubW25XR10NathanF0LKZ
11TheodorRFA0111GabrielHJWFE
12DavidEJBOG12Vítek7LR3E
13ŠtěpánJONOV1ViktorieJLKV3
1JohanaE5AUD2JulieINB7Y
2MarkétaHBNZR3KarolínaEVABU
3EmaBHW2G4SofieKTEQ8
4KateřinaV59EK5NelaORBXO
5AnnaDO25V6LindaWIKZR
6Adéla1R3VV7DorotaJ3YO0
7JulieZ3L438NatálieRAB9T
8ZoraAEGYD9OlíviaIRHTT
9SofieAO6X910ElizabethRCPPY
I. CI. D
Mgr. Lenka GalertováMgr. Lenka Krnáčová
reg.číslo.reg.číslo.
1LukášB392G1PetrSE4YW
2TeodorIA4GH2JanYYYRA
3OndřejKSQDS3VojtěchKK9U7
4Dominik68SZT4Teodor1DPS5
5MaksymNXTKJ5Marek06M3D
6MikulášTEFVH6FilipWIWN1
7AdamNG8I27Ondřej79QTY
1Stella0AB9V8Sean4UEWK
2EmmaXNWLS9VojtěchIC784
3KatarínaFBOZ610VojtěchV0IA8
4NikaX7F2R11Sebastian51NAF
5AnnaR9QE812SebastianYF14Q
6MagdalenaV7QWY1AlexandraIUCKP
7LilyM77EL2NatálieOGEGE
3EllenN44U1
4EmmaKLWMX
5KláraUU2SH
6KristinaWCPC6
7Valerie9TN32
8Jana0PD5N
9LauraEHZY5
I. E
Mgr. Lenka Vomelová
reg.číslo. 
1PetrG99P5 
2Alfréd0XZDH 
3BrunoCTKZY 
4JáchymO4N4T 
5AndréBYBRD 
6SebastianS00ZJ 
7AdamILCE5 
8BořekUEF4G 
9Petr6M68B 
10Radovan8EMTN 
11KryštofP4TCX 
12JakubT5Q3H 
1AnnaCC1CN 
2RenataH0TEE 
3KristýnaJQVFF 
4DominikaI5LVW 
5EllaCJW2J 
6Anna63HVO 
7KláraBLNNJ 
8Zuzana210ER 
9Ester39JM3 

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná