ÚVODNÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Ve středu 1. září 2021 přivítáme ve škole nové i stávající žáky. Na všechny se těšíme.

Ve společných prostorách školní budovy používají (v souladu s mimořádným opatřením MZd) všichni žáci, zaměstnanci školy a návštěvníci ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor, …). Tyto ochranné prostředky se nepoužívají ve třídě během výuky.

Informace o TESTOVÁNÍ na COVID-19 jsou uvedeny v samostatném článku. Preventivní testování dětí proběhne 3x po sobě – 1. září, 6. září a 9. září 2021 vždy první vyučovací hodinu. Prvňáčci se poprvé budou testovat za přítomnosti rodičů 1. září, a to po slavnostním zahájení školního roku ve svých třídách pod vedením třídních učitelek.

Organizace slavnostního zahájení školního roku 1. 9. 2021

ŽÁCI I. STUPNĚ

1. ročník
Slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky, jejich rodiče a hosty proběhne na školním hřišti, v případě nepříznivého počasí ve sportovní hale. Na hřiště vstupují vchodem z ulice Masarykovy nebo z ulice V Aleji, v případě nepříznivého počasí hlavním vchodem z Masarykovy ulice. Budova bude otevřena v 8:15, zahájení slavnosti je naplánováno na 8:30.
Na závěr slavnosti si třídní učitelky převezmou děti a odvedou je do tříd. Po krátkém seznámení vystřídají žáky ve třídách rodiče a proběhne první třídní schůzka, na které budou informováni o provozu, výuce i organizaci školní družiny. Na závěr slavnostního dne proběhne první testování dětí na COVID-19. Při testování uvítáme pomoc přítomných rodičů.

Na slavnostní zahájení školního roku zveme rodiče, rodinné příslušníky prvňáčků i ostatní veřejnost.

2. a 3. ročník – žáci vstupují do svých tříd v 8:45 vchodem z ulice V Aleji,
4. a 5. ročník – žáci přijdou do svých tříd v 8:45 vchodem z ulice Masarykova.
Ve třídě nejprve proběhne testování žáků antigenními testy a třídní učitelé sdělí žákům základní informace. Poté bude následovat slavnostní zahájení školního roku na školním hřišti (v případě nepříznivého počasí ve sportovní hale). Po ukončení setkání odcházejí žáci domů.
1. září se žáci nepřezouvají.
 
Školní družina zahajuje svůj provoz 1. 9. 2021 a je otevřena od 7:00 do 17:00.
V letošním roce otvíráme školní družinu i pro dvacet žáků 4. ročníku. Žádosti o zařazení svého dítěte do školní družiny ze 4. ročníku zasílejte řediteli školy e-mailem na adresu reditel@zsrudna.cz, uzávěrka přihlášek je 3. 9.2021.  O zařazení žáků 4. ročníku do školní družiny rozhodne ředitel školy podle stanovených kritérií nejpozději do 7. 9. 2021.
 

ŽÁCI II. STUPNĚ

Žáci II. stupně (6. – 9. ročník) – žáci přijdou do svých tříd v 10:00, vchodem z ulice Masarykova.
Ve třídě nejprve proběhne testování žáků antigenními testy a třídní učitelé sdělí žákům základní informace.
Poté bude následovat slavnostní zahájení školního roku na školním hřišti (v případě nepříznivého počasí ve sportovní hale). Po ukončení setkání odcházejí žáci domů.
1. září se žáci nepřezouvají.
 

Návrat ze zahraničí
Upozorňujeme rodiče, že při návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy jsou po vstupu na území ČR povinni své děti nejdříve 5. den (resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy), nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak.
Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná