TESTOVÁNÍ COVID – 19

Preventivní testování dětí proběhne 8. a 15. listopadu 2021 vždy první vyučovací hodinu. K testování využijeme antigenní testy z centrální dodávky – Genrui BioTech test nebo SEJOY Rapid Test.

Testování nepodléhají žáci,

– kteří mají ukončené očkování (2. dávka nejpozději 24.10.2021 nebo 31.10.2021 pro druhý termín), očkování doloží certifikátem, – kteří prodělali onemocnění Covid-19 a dosud neuplynulo 180 dnů od prodělání nemoci, doloží potvrzením o pozitivním PCR testu, – kteří doloží potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa (platnost antigenního testu 24 hodin, platnost PCR testu 3 dny)

Pokud rodič volí jiný typ schváleného testu, obstará si jej na vlastní náklady. Testování potom probíhá za přítomnosti paní recepční ve vyhrazené místnosti. Žáci, kteří nebudou ve škole první hodinu ve dny určené pro testování, se podrobí testu při příchodu do školy v recepci školy.

Žáci, jejichž rodiče odmítají testování,

– mohou být ve škole přítomni pouze v případě, že budou používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, a to i při vyučování ve třídě nebo při pobytu ve školní družině. Nemohou společně se spolužáky cvičit a zpívat. V případě pozitivního testu v je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR.

O další přítomnosti spolužáků pozitivně testovaného ve škole a souvisejících opatřeních rozhoduje KHS.

Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září, viz web edu.cz.

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná