Provoz školy v pondělí 27.11.2023

STÁVKA 27.11.2023

Zaměstnancům naší školy není lhostejná složitá situace ve školství, dlouhodobá nejistota a diskutované změny, které by mohly výrazně ovlivnit kvalitu práce škol a školských zařízení. Nicméně po důkladném zvážení jsme se rozhodli do stávky NEZAPOJIT. Bereme zejména ohled na vás, rodiče našich žáků, kterým bychom stávkou způsobili značné komplikace.

27.11.2023 bude probíhat vyučování dle rozvrhu


Společně se však shodujeme na potřebě vyjádřit zásadní nesouhlas

• s nekoncepčností, s jakou MŠMT ČR hledá způsob ekonomického zajištění platů pedagogických i nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení,

• s lhostejností, s jakou MŠMT ČR přehlíží skutečnost, že kvalita vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních je závislá mimo jiné na kvalitě platového ohodnocení zaměstnanců, kteří ve školách a školských zařízeních odvádí svou pedagogickou i provozní práci,

• se způsobem komunikace tématu ze strany MŠMT ČR, kterým se do škol a školských zařízení vnáší napětí mezi jednotlivé skupiny zaměstnanců: mezi pedagogické a nepedagogické pracovníky.

Financování platů nepedagogických zaměstnanců považujeme za tristní a jakési úvahy o snižování jejich platů, není nejen nerozumný a nepromyšlený zásah do fungování škol, ale krok, který může znamenat naprostý rozklad systému.

Místo řešení hledání finančních rezerv v rezortu, který je desetiletí podfinancován, by se měla vláda zabývat nebo navrhovat opatření, která by vedla ke splnění cílů jejího programového prohlášení, např. práci na změně RVP, faktickou podporu formativního hodnocení ve školách, kterou již tak dlouho propaguje, změnou v oblasti inkluze, hledání proaktivních řešení k rozvíjení školství k moderní budoucnosti.

Žádná vláda, včetně té dnešní, nedospěla k naplnění slibů podílu HDP ve státním rozpočtu, který by odpovídal evropskému průměru financí vynaložených na školství.

Naše škola a vaše děti se nachází v území s atypickým vývojem proti dalším částem republiky. Počet obyvatel a zejména dětí zde dynamicky roste téměř geometrickou řadou, ale počet učitelů se v podstatě nemění. I věková struktura pedagogických pracovníků zůstává stejná, a sbory stárnou… Navrhovaná úsporná opatření prostřednictvím snížení onoho tajemného PHmax se projeví zcela určitě za pár let. Děti nebude mít kdo učit. To ale stávající i minulé politiky nezajímá. Žijí bohužel ve své bublině od jednoho volebního období ke druhému.

I my tedy vnímáme podněty pro stávku jako podstatné a i my podpoříme kroky proti rozhodnutím vlády tak, jak to bude možné s ohledem na naše žáky a jejich rodiče.

Za všechny zaměstnance
Pavel Kasal, ředitel školy

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná