Lyžařský kurz 4. ročník – pokyny


Vzhledem k aktuální situaci nebude před nástupem na kurz vyžadováno žádné testování na COVID-19. Současně, ale prosím, neposílejte na kurz děti, u kterých si nejste stoprocentně jisti jejich zdravotním stavem. Děkuji.
————————————————————————————————————————————–

Obecné informace o kurzu
Vedoucí kurzu: V. Vlčková
Zdravotník: A. Slepičková
Instruktoři: D. Krajči, J. Šach, K. Vancl
Místo: skiareál Lipno-Kramolín; ubytování v Horském hotelu Kramolín
Sraz: 13. 3. 2022 v 10:30 hod. u budovy B a C v ulici V Aleji, odjezd 11:00

Telefon pro případné dotazy: 311 670 464, 602 885 790 (Kasal)
Návrat: 18. 3. 2022 – mezi 16 – 17 hodinou
Stravování: začíná večeří a končí obědem

Doporučený seznam věcí:
Lyže sjezdové a hole řádně zabalené a podepsané nejlépe ve vaku, vyzkoušené lyžařské boty, lyžařská přilba, větrovka, rukavice 2x-3x, šála (šátek), oteplovačky, lyžařské podkolenky, čepice na uši, lyžařské brýle, malý batůžek na svačinu a pití, obuv do sněhu.

Oblečení na turistické vycházky a do chaty:
spodní prádlo, ponožky slabé i teplé, podkolenky, pyžamo, trička, košile, svetr, tepláková souprava, nepromokavé boty, obuv na přezutí do chaty, převlečení do chaty, plavky (možnost návštěvy aquaparku Lipno)
Hygienické potřeby – mýdlo, ručník, kartáček na zuby, pasta, kapesníky, mastný krém, jelení lůj, náhradní dioptrické brýle, sluneční brýle, léky pravidelně užívané – napsat harmonogram podávání, léky proti nevolnosti v dopravních prostředcích

Různé: při nástupu do autobusu předáte zdravotnici paní učitelce Slepičkové pravidelně užívané léky – napsat harmonogram podávání, zdravotní kartu pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží, Posudek o zdravotní způsobilosti, místopřísežné prohlášení zákonných zástupců dítěte – uloženo v podepsané obálce nebo plastikové taštičce, Do autobuse dejte dětem láhev s pitím. Nezapomeňte na přiměřené kapesné, penál s psacími potřebami pro výuku a společenské hry.

Žáci, kteří nechodí k paní doktorce Charvátové, musí mít Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (platnost posudku je dva roky od data vydání, máte-li potvrzení vydané např. na tábor nebo soustředění lze je využít – potvrzení vám vrátíme)

Nebrat s sebou: mobilní telefon – vzhledem k věku dětí nedávejte dětem telefon, aktuální informace najdete na webu, případně můžete volat 723 173 169.

Nevybavujte dítě mobilním telefonem (případně jiným elektronickým vybavením – DVD, PSP, notebook), podle našeho názoru není nutný.

V průběhu lyžařského kurzu můžete čerpat informace o jeho průběhu na webových stránkách školy www.zsrudna.cz.

Aktuální informace o lyžařském středisku můžete stále čerpat na internetu: www.hotel-kramolin.cz , ttp://www.lipnoservis.cz

Nyní středisko uvádí 60 cm sněhu.

Zavazadla zabalte tak, aby je vaše dítě uneslo, protože děti jsou ubytovány i ve II. patře a hotel nemá výtah. Lépe dvě menší zavazadla než jedno obrovské.

V hotelu není žádný nosič, děti rozhodně nepotřebují vozit s sebou vlastní polštář, plyšáka velikosti vzrostlého medvěda, dětské šampaňské na poslední večer apod. (to jsou příklady zbytečných věcí, které si děti na kurz v minulých letech přivezly).

Uvedený seznam věcí je orientační, další věci dejte vašemu dítěti dle uvážení

Pokud vaše dítě onemocní nebo z jiných závažných důvodů se nebude moci lyžařského kurzu zúčastnit, informujte prosím neprodleně ředitele školy. Při neúčasti dítěte vám vrátíme celou zaplacenou částku.

Nedávejte prosím dětem žádné jiné léky než ty, které uvádíte do prohlášení (výjimku tvoří léky proti nevolnosti na cestu).


—————————————————————————————————————————————

Místopřísežné prohlášení zákonných zástupců dítěte

Prohlašuji, že

 • bylo odborně seřízeno vázání lyží
 • souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 256/95Sb. o ochraně osobních údajů.
 • při vážném onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku dítěte zajistíme jeho odvoz domů na naše náklady.
 • jsme nezatajili žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte, které by mohly být závažné vzhledem k činnostem na LVK (alergie, epilepsie, srážlivost krve, diabetes…) a nedali dítěti jiné léky než, které níže uvádíme
 • uvádíme seznam léků, které pravidelně užívá a způsob jejich užívání:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Alergie na: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  
 • beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání LVK na vybavení rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.

Pro případný kontakt uvádíme údaje platné po dobu LVK:

Telefon otec nebo matka: ……………………………….…………..……

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti …………………………………………………………………………….

nar. ………………..…….…… bytem ………………………………………………………….…………
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.
Není mi též známo, že by během posledních 14 dnů přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se lyžařského výcvikového kurzu v lyžařském areálu Kramolín na Lipně s ubytováním v horském hotelu Kramolín 13. 3. 2022 do 18. 3. 2022

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.

V………………………. dne ………………………….

…………………………………………..…….
podpis zákonných zástupců

Toto prohlášení nesmí být starší jednoho dne před odjezdem!

Dítě je: NEPLAVEC PLAVEC , uplave ………… metrů

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná