Mezinárodní průkaz ISIC

Informace k ISIC kartě + Žádost ke stažení ZDE.

MEZINÁRODNÍ PRŮKAZ ISIC ŠKOLÁK  

PRO NAŠE ŽÁKY 1. – 9. ROČNÍKU, kteří ještě kartu nevlastní

Vážení zákonní zástupci žáků 1. – 9. ročníku,

rádi bychom Vás informovali o tom, že naše škola spolupracuje s organizací, která nabízí žákům (se souhlasem jejich zákonných zástupců) vydání mezinárodního žákovského průkaz ISIC ŠKOLÁK, a to na základě dobrovolnosti. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako:

  • čipová karta do jídelny (od září plně nahradí stávající čip; kdo nebude mít ISIC, bude dále využívat čip

!!! nelze využít obě varianty současně)

  • k evidenci odchodu žáků 1. – 3. ročníku ze ŠD
  • ke vstupu do školy (do budoucna)
  •  mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR…

 (Slevy – ISIC.CZ I Svět průkazů ISIC, ITIC, IYTC a SCHOLAR)

INFORMAČNÍ LETÁK v plném znění spolu se ŽÁDOSTÍ O VYSTAVENÍ PRŮKAZU dostaly vaše děti od  třídních učitelů v papírové podobě, případně je ke stažení ZDE.

Fotografie potřebná na průkaz bude pořízena ve škole, uložena ve školním systému a zaslána organizaci, která karty ISIC vydává.

Důležité termíny v případě zájmu zřízení mezinárodního průkazu ISIC ŠKOLÁK:

pondělí 6. 9. 2021 – termín pro odevzdání žádostí vyplněných a zákonnými zástupci podepsaných třídnímu učiteli

středa 8. 9. 2021 – poslední termín platby 250,- přes PLATEBNÍ PORTÁL STŘEDOČESKÉHO KRAJE                               

                                variabilní symbol:  identifikační číslo žáka (viz Záznamníček nebo Příloha EŽK)

Věříme, že zavedení karet ISIC ŠKOLÁK přinese výhody všem stranám – žákům, rodičům i naší škole.

Předem děkujeme za spolupráci!

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná