Informace školní jídelny – školní rok 2022/2023

Čipování ve školní jídelně ISIC kartou i čipem.

Od 8. 11. 2021 je možné, aby žáci ve školní jídelně používali k čipování na terminálech ISIC kartu i elektronický čip.

V případě, že dosud žáci využívají pouze čip a mají zájem používat také ISIC kartu, kterou nemají dosud v systému načtenou, je nezbytné ji přinést do kanceláře školní jídelny paní Králové k načtení.

Při využívání pouze ISIC karty může být čistý a nepoškozený čip vrácen. Záloha 100 Kč bude vyplacena v hotovosti.

Přeplatky za stravné z minulého školního roku budou hromadně převedeny na školní rok 2022/23.

Pokud má strávník na účtu dostatek peněz, začnou se automaticky od 2. 9. 2022 objednávat obědy!

Jestliže žák nebude chodit na začátku měsíce na obědy, musíte je odhlásit!

Od 1. 9. 2022 dochází z důvodu zdražování ke změně cen obědů. Cena oběda je stanovena podle věku strávníků v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., příloha č. 2.
Strávníci jsou rozděleni do tří věkových skupin, a to následovně:

věková kategorieminimální měsíční platbapololetní platbaroční platba
7- 10 let614 Kč3.072 Kč6.144 Kč
11 – 14 let691 Kč3.456 Kč6.912 Kč
nad 15 let768 Kč3.840 Kč7.680 Kč

Do jednotlivých kategorií se žáci zařazují po dovršení věkové kategorie v daném školním roce, který trvá vždy od 1. 9. do 31. 8. (např. v červenci 2023 dosáhne žák 11 let věku, od září 2022 spadá do věkové kategorie 11. – 14. let)

Placení stravného

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK           

  • přes platební portál Středočeského kraje ODKAZ ZDE
  • příkazem na číslo účtu školní jídelny: 19-388167359/0800

                             variabilní symbol → identifikační číslo žáka

                                                                 (viz Záznamníček nebo Příloha EŽK)

               Strávník bude přihlášen ke stravě následující den od připsání platby na účet.

HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

  • hradit stravné v hotovosti lze pouze výjimečně – po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny.

Přeplatek stravného

Zůstatek peněz na účtu strávníka na konci školního roku se převádí do následujícího.

Vracení peněz

  • BEZHOTOVOSTNĚ na účet strávníka na základě písemné žádosti zaslané na email jidelna@zsrudna.cz
  • HOTOVOSTNĚ max. do částky 150 Kč na vyžádání

Ceny obědů

věková kategorie1 oběd
7- 10 let32 Kč
11 – 14 let36 Kč
nad 15 let40 Kč
ostatní strávníci + žáci od druhého dne nemoci90 Kč

Identifikační čip/ žákovský průkaz ISIC Školák

K evidenci strávníka je nutné pořídit identifikační čip v ceně vratné zálohy 100,- Kč za nepoškozený a čistý čip,  kterým se dítě prokazuje v jídelně po celou dobu školní docházky.

Během září si zájemci mohou nechat vystavit mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák, kterým je možné čip nahradit. Po jeho odevzdání bude strávníkovi vrácena záloha 100 Kč.

Strávník, který zapomene čip/žákovský průkaz ISIC Školák, si musí vytisknout náhradní stravenku v objednávacím boxu umístěném u vchodu do školní jídelny. Stravenku lze vytisknout po zadání jména a hesla, které používáte pro přihlášení na www.strava.cz

První tři náhradní stravenky v měsíci jsou zdarma, každá další je zpoplatněna částkou 5 Kč.

Tento manipulační poplatek bude připsán na účet strávníka. Děti, které chodí do školní družiny, nahlásí zapomenutí čipu/žákovského průkazu ISIC Školák paní vychovatelce.

Přihlášky i odhlášky obědů

Přihlášky i odhlášky obědů přijímáme nejpozději den předem do 14:00.

Odhlášky se provádějí:

  • přes stránky www.strava.cz (na následující den nejpozději do 14:00)
  • na objednávacím terminálu ve vestibulu školy
  • telefonicky: 311 670 474 (v případě nemoci ráno do 7:30)
  • e-mailem: jidelna@zsrudna.cz (v případě nemoci ráno do 7:30)
  • osobně v kanceláři ŠJ.

Pokud se nemůžete přihlásit se na stránky www.strava.cz, zašlete e-mail (jidelna@zsrudna.cz) nebo nás kontaktujte telefonicky (311 670 474).

Objednávky obědů a výběr 


       Oběd č. 1 má strávník automaticky přihlášený. Pokud chce oběd č. 2, je třeba si jej objednat pomocí čipu/ žákovského  průkazu ISIC Školák v objednacím boxu nebo na webových stránkách www.strava.cz.

Možnost výběru oběda č. 2 je uzavřena a zablokována ve 14:00, a to 2 pracovní dny před stravovacím dnem.

Pokud se na některý z pokrmů přihlásí malý počet strávníků (méně než 20 osob) bude všem přihlášen oběd převažující. Informace bude zveřejněna včas na jídelníčku. Školní jídelna si vyhrazuje právo nastavit při výběru oběda č. 2 limit počtu porcí.

Není-li strávník ze stravovacího systému řádně odhlášen, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze  první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 119 a § 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst. 7 a § 4 odst. 9), v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda.

Obědy v době nepřítomnosti musí být bezpodmínečně odhlášeny.


Výdej obědů do jídlonosičů: 11:20 – 11:40


Žák může být ze stravování odhlášen pouze na základě písemného souhlasu zákonné osoby.

Bližší informace ke stravování a platbám – viz Vnitřní řád ŠJ.

Přihláška ke školnímu stravování ke stažení ZDE.

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná

Zápis do 1. tříd
2024 - 2025

Kliknutím na tlačítko budete přesměrováni na podstránku, kde naleznete informace k online zápisu do 1. tříd pro rok 2024/2025.