Antigenní testování na začátku školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září 2021.

Ve společných prostorách školní budovy používají (v souladu s mimořádným opatřením MZd) všichni žáci, zaměstnanci školy a návštěvníci ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor, …). Tyto ochranné prostředky se nepoužívají ve třídě během výuky.

TESTOVÁNÍ COVID – 19     

Preventivní testování dětí proběhne 3x po sobě – 1. září, 6. září a 9. září 2021 vždy první vyučovací hodinu.
K testování využijeme antigenní testy z centrální dodávky – Genrui BioTech test nebo SEJOY Rapid Test.

Prvnáčci

Prvňáčci se poprvé budou testovat za přítomnosti rodičů 1. září na závěr slavnostního zahájení školního roku ve svých třídách pod vedením třídních učitelek. Při testování uvítáme pomoc přítomných rodičů.

Testování nepodléhají žáci,

– kteří mají ukončené očkování (2. dávka nejpozději 17.8.2021), očkování doloží certifikátem,
– kteří prodělali onemocnění Covid-19 a dosud neuplynulo 180 dnů od prodělání nemoci, doloží potvrzením o pozitivním PCR testu,
– kteří doloží potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa.


Přítomnost rodičů u testování je možná pouze u žáků 1. – 3. ročníku a v případech hodných zvláštního zřetele (4. – 5. ročník). Pokud mají rodiče zájem být u testování přítomni, informují e-mailem třídní učitelku nejpozději v úterý 31. 8. 2021.

Pokud rodič volí jiný typ schváleného testu, obstará si jej na vlastní náklady. Testování potom probíhá za přítomnosti paní recepční ve vyhrazené místnosti.
Žáci, kteří nebudou ve škole první hodinu ve dny určené pro testování, se podrobí testu při příchodu do školy v recepci školy.

Žáci, jejichž rodiče odmítají testování,

mohou být ve škole přítomni pouze v případě, že budou používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, a to i při vyučování ve třídě nebo při pobytu ve školní družině. Nemohou společně se spolužáky cvičit a zpívat.

V případě pozitivního testu v je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR.

V případě pozitivního testu ve čtvrtek 9. září je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR. O další přítomnosti spolužáků pozitivně testovaného ve škole a souvisejících opatřeních rozhoduje KHS.

Návrat ze zahraničí

Upozorňujeme rodiče, že při návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy jsou po vstupu na území ČR povinni své děti nejdříve 5. den (resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy), nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak.
Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná