Výsledky losování žadatelů o přestup do 6. ročníku ve školním roce 2021/2022

Losování proběhlo v souladu s Kritérii Základní školy Rudná, okres Praha – západ, Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 pro přijímání dětí do tříd 6. ročníku pro školní rok 2021/2022, která vydal ředitel školy dne 7. 5. 2021.

Počet žádostí podle kritéria 4. – 24 žadatelů

V průběhu řízení vzalo zpět žádost – 1 žadatel

Počet volných míst do vyčerpání kapacity – 10

Počet zájemců o volná místa –  23

V tabulce jsou děti seřazeny v pořadí, jak byly vylosovány.

Prvních deset žadatelů bude přijato do šestého ročníku, ostatním bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Pokud se některý z žáků ZŠ Rudná odhlásí ze stávajícího pátého ročníku, budou žadatelé oslovovováni v pořadí, ve kterém byli vylosováni.

Dovolím si prosbu k rodičům, jejichž dítě nebude přijato z důvodu, že se umístilo „pod čarou“.  Pokud máte zajištěno pro vaše dítě plnění povinné školní docházky v jiné škole, zvažte možnost vzít  svoji žádost o přijetí zpět. Ušetřilo by nám to práci a zjednodušilo administrativní náročnost. Zprávu je možné poslat e-mailem na adresu ředitele školy reditel@zsrudna.cz

Děkuji za pochopení.

V Rudné 22. 6. 2021

Pavel Kasal, ředitel školy

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná