Druháci v chemické laboratoři

O tom, že chemie je běžnou součástí našeho každodenního života, se přesvědčily děti ze třídy 2. A, které v rámci prvouky navštívily  chemickou  laboratoř v naší škole. A že bylo co zkoumat a objevovat!
Pod vedením paní učitelky Slepičkové měly děti možnost si vyzkoušet, jaké látky  a za jakých podmínek se ve vodě rozpouštějí (např. cukr a sůl), a u  kterých to možné není ( např. písek ). 

V dalším pokusu děti zjišťovaly,  že obyčejná šťáva z červeného zelí dokáže různě reagovat s různými kapalinami (ocet, gel na praní, slaná voda nebo voda se sodou) a vykouzlit tak rozmanité barvy.

Při všech těchto činnostech používaly děti pomůcky typické pro chemii, např. kádinky, zkumavky, kapátka, apod.,  a  získaly  tak přirozeně i novou slovní zásobu z této oblasti.

Děti odcházely z této hodiny plné nových poznatků a zážitků a věřím, že v leckterých z nich se probudil prvotní zájem o tuto vědu.

Zuzana Bezděková

FOTOGALERIE

Sponzoři a dárci

Zverimex Crazy Pet Rudná s. r. o.
Pomáháme školám k úspěchu
ELDATA pražská s.r.o.

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Všechna práva vyhrazena. © 2021 Základní škola Rudná