1.A a návštěva knihovny

V rámci měsíce věnovaného čtenářské gramotnosti jsme se s dětmi vypravili na návštěvu do městské knihovny v Rudné. Téměř pro všechny děti to byla první návštěva. Ujala se nás velice ochotná paní knihovnice, která dětem vysvětlila, jak to v knihovně chodí, jaká jsou pravidla pro půjčování knih, vysvětlila, jak jsou knížky v policích uspořádány, a protože v knihovně probíhal po dobu […]

Březen – měsíc knihy

Těmito slovy uvítala ve čtvrtek 9. 3. 2023 přívětivá paní knihovnice Olga Šenfeldová žáčky 2.A v Městské knihovně v Rudné. Návštěva začala úžasným překvapením, kdy děti pochopily význam slov autorské čtení. Dvě pohádky z knížky „Jednou v lese na pasece“ jim totiž přečetla sama autorka píšící pod pseudonymem Marie Milovská. Díky normálnímu provozu knihovny druháčci viděli, jak se knihy […]

Příprava zdravého pokrmu v 1.A

V rámci hodin prvouky, kdy jsme se učili o člověku a o tom, jak by měl každý pečovat o své zdraví, jsme také zařadili i téma zdravé výživy. To jsme pak využili k přípravě zdravého pokrmu, kdy si děti ve skupinkách připravovaly pomazánky, mazaly je na chléb, zdobily, a hlavně si na svých dílech pochutnávaly. A jako […]

Keramika v 1.A

Díky nabídce paní učitelky Vlčkové, která učí na 2. stupni výtvarnou výchovu, jsme měli možnost si vyzkoušet výrobu keramiky v keramické dílně. Některé děti už měly zkušenost ze školní družiny, ale pro většinu to bylo něco nového a zábavného. Pilně pracovaly a hodinu si opravdu užily. Výrobky dětí musí nějakou dobu vyschnout a pak je čeká […]

Masopust ve 3.C a ve 3.D

Začátek každého roku bývá spojen s masopustním veselím. Převlékání do masek má svou tradici a sloužilo hlavně k pobavení a utužení sousedských vztahů. Děti ze 3.C a 3.D se ve čtvrtek 23. února v rámci projektového dne převlékly do masek. Zatančily si, dozvěděly se zajímavé informace o masopustu, pracovaly s textem. Všem se líbila promenáda […]

Vysvědčení v 1.A

V minulém týdnu se v 1.A stejně jako v ostatních třídách rozdávalo vysvědčení. Ale u našich prvňáčků ho dětem nerozdala paní učitelka, ale přišli jí na pomoc deváťáci. Pro prvňáčky je to úplně první vysvědčení a pro žáky devátých tříd poslední pololetní ze základní školy. Užili si to s úsměvem ve tváři malí i velcí… Petra Svobodová a děti […]

Lidské tělo

Vážení rodiče II.A, nahlédněte i v lednu 2023 do dopoledního života svých dětí. V prvouce jsme si povídali o zimě. Informace z učebnice občas neodpovídaly tomu, co bylo za oknem. Nicméně právě to byla příležitost, naučit se pracovat s fakty, nikoliv je jen bezhlavě „biflovat“ do hlavy. Aktuálně se učíme o člověku. Jak asi vznikl, z čeho se skládá tělo, […]

Únikovka v Rudolfinu s 6. C

„Antonín Dvořák je jedním z těch velikánů našich dějin, který nám ukázal cestu azpůsob, jak se můžeme nejlépe včlenit do širokých světových souvislostí tím, že jsmedobře sami sebou, že děláme dobře vlastní práci. On sám vstoupil do světovéhopovědomí nikoli tím, že vykřikoval do světa své jméno a ukazoval na sebe prstem, aleobsahem svého bytí, svou […]

Výtvarná výchova ve 3.A

Když děti ze 3. A vytvářely tyto obrázky, venku za okny  třídy panovalo i uprostřed ledna téměř jarní počasí. Rozhodnutí  udělat si zimu alespoň na papíře bylo tedy jednohlasné. Děti si tentokrát ve výtvarné výchově vyzkoušely techniku tupování temperových barev  pomocí houbičky přes dortové podložky. Jaké krásné zimní krajinky se dětem podařilo vykouzlit, můžete posoudit […]

Ohlédnutí za adventem

Přivítali jsme nový rok 2023, ale já bych ráda vyjádřila příjemný pocit, který souvisí ještě s adventem. Přiměřeně věku a školnímu prostředí se děti seznámily různou formou s příběhem narození Ježíška. Naplno si uvědomily každý detail betlému tím, že si vytvořily svůj vlastní. Ve škole zvládly nakreslit, vystříhat a většina se těšila, jak si ho doma ještě […]