Zdroj: http://www.zsrudna.cz/index.php?a=skolni-rok-2017/2018/noc-kostelu-online  •  Vydáno: 11.5.2021 13:06  •  Autor: Jaroslava Pauknerová

Noc kostelů - online

Zveme vás na koncert v pátek 28. května 2021 v 18,00 hodin.

Akce bude probíhat za dodržení všech aktuálně platných protiepidemických opatření v termínu koncertu.

Případné organizační změny, které se formy pořádání koncertu týkají, budeme aktualizovat těsně před jeho konáním.

 

A. Frašová