Zdroj: http://www.zsrudna.cz/index.php?a=skolni-rok-2017/2018/prehlidka-detskych-recitatoru-v-case-corony  •  Vydáno: 7.5.2021 12:03  •  Autor: Jaroslava Pauknerová

Přehlídka dětských recitátorů v čase „corony“ ...

V jarních měsících obvykle ve všech krajích ČR probíhají postupová kola Celostátní přehlídky dětských recitátorů. Vzhledem k současné epidemii jsou bohužel možnosti konání přehlídek výrazně omezeny. Školní kola recitační přehlídky nemohla proběhnout, postupně se rušila i většina okresních kol. V některých krajích se však pořadatelé pokusili zorganizovat aspoň krajské kolo přehlídky.

Protože by nám bylo líto, aby recitátoři naší školy už druhý rok po sobě ztratili možnost ukázat své nadání a získané dovednosti, rozhodli jsme se využít možnosti prezentovat recitační vystoupení formou videozáznamu. Oslovili jsme některé děti, které byly v minulých letech v recitaci úspěšné, vybrali a nacvičili texty a videozáznamy poslali organizátorovi krajského kola, agentuře Nipos, která se rozhodla přehlídku uspořádat distanční formou.

Nahrávky chceme zpřístupnit také široké veřejnosti. Na webových stránkách naší školy můžete zhlédnout recitační vystoupení žáků:

Emmy Krainové, 3. A

Violy Bařinové, Zuzany Frašové, Michaila Gornostaeva, 4. A

Bruno Kraina, 7. D

Matěje Polívky, 7.B

Věříme, že v příštím roce budeme moci radost z dětské recitace sdílet nejen ve školním kole, ale i v kole oblastním, které tradičně pro okres Praha-západ pořádá naše škola v rudenském Sokolském domě.

Mgr. Helena Stejskalová

Video Matěj Polívka

Video Bruno Kraina

Video Zuzana Frašová

Video Viola Bařinová

Video Michail Gornostaev

Video Emma Krainová