Zdroj: http://www.zsrudna.cz/index.php?a=skolni-rok-2017/2018/vraceni-preplatku-za-obedy  •  Vydáno: 18.6.2020 13:58  •  Autor: Ivana Králová

Vrácení přeplatků za obědy

Přeplatky za stravné budou automaticky převedeny na příští školní rok. Na začátku školního roku nezapomeňte, že pokud má strávník dostatek peněz na účtu, začnou se automaticky objednávat obědy od druhého dne školního vyučování!

Žákům, kteří se už nebudou v příštím školním roce ve školní jídelně stravovat, budou na základě písemné žádosti přeplatky vráceny:
- v hotovosti (max. do částky 150 Kč)
- převodem na účet
- převodem na mladšího sourozence.

V žádosti uvádějte jméno dítěte, třídu a číslo účtu, kam jídelna peníze převede. Žádosti zasílejte na adresu: jidelna@zsrudna.cz

Záloha 100 Kč za čip bude vrácena za funkční a čistý čip - do 7. 9. 2020.

Nezapomeňte si zrušit trvalé příkazy k platbě u svých bankovních ústavů!