Dnešní datum: 1. 08. 2021, 30. týden roku
< návrat zpět

Platby převodem

Vážení rodiče, prosíme, používejte pro platby převodem vždy variabilní i specifický symbol. Bez těchto náležitostí nelze platbu zpracovat.

Obědy: pouze pro platbu obědů: 19-388167359/0800

 

Číslo účtu pro ostatní platby (kromě obědů!): 35-388167359/0800

Variabilní symbol = identifikační číslo žáka (7 číslic) - má dítě zapsáno v žákovské knížce a platí po celou dobu docházky žáka do ZŠ Rudná.

Specifický symbol (3 číslice) = druh platby.

Seznam platných specifických symbolů:

Družina:

 • 200 placeno pololetně
 • 250 placeno jednorázově - ročně

Kroužky:

 • 301 pohybové hry - Pavel Papež
 • 302
 • 303 dramatický - Ivana Hálková
 • 304 
 • 305 florbal - Pavel Kasal
 • 306
 • 307 
 • 308
 • 310 angličtina - Hana Nováková
 • 311 Anglie
 • 313
 • 390 přijímačky

Sportovní akce:

 • 410 lyžařský kurz 4. r.  - placeno jednorázově
 • 412 lyžařský kurz 4. r. - placeno ve dvou splátkách
 • 610 lyžařský kurz 6. r. - placeno jednorázově
 • 612 lyžařský kurz 6. r. - placeno ve dvou splátkách
 • 720 lyžařský kurz 7. roč. - placeno jednorázově
 • 722 lyžařský kurz 7. roč. - placeno ve dvou splátkách
 • 820 lyžařský kurz 8. roč.- placeno jednorázově
 • 822 lyžařský kurz 8. roč. - placeno ve dvou splátkách
 • 920 lyžařský kurz 9. roč. - placeno jednorázově
 • 922 lyřařský kurz 9. roč. - placeno ve dvou splátkách
 • 506 cyklozájezd

 Pronájem tělocvičny

 • 701 - hala
 • 702 - malá tělocvična
 • 703 - učebna
 • 704 - hřiště

Škola v přírodě

 • 5xx - konkrétní číslo bude přiděleno
 • 570 - ŠvP pro 7. ročník
 • 580 - ŠvP pro 8. ročník

 

Dary

 • 999

 

Využitím uvedeného účtu, variabilního symbolu a specifického symbolu můžete platit pouze činnosti, které organizuje škola.

Z výše uvedeného důvodu nelze platit např. kroužky keramiky, výuku Aj v 1. - 2. ročníku, výuku ZUŠ nebo poplatky florbalového oddílu Sokola Rudná - tyto činnosti škola neorganizuje.

Děkujeme za pečlivé dodržování těchto pokynů.