Dnešní datum: 1. 08. 2021, 30. týden roku
< návrat zpět

Obecné informace

Základní škola Rudná, Masarykova 878, 252 19  Rudná

IČ: 49855221, RED-IZO: 600053393
   
Ředitel školy: Mgr. Pavel  Kasal
Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Tvrdíková
                           Mgr. Gabriela Bařinová
Kontakty:
Tel.: 311 670 464, GSM: 602 885 790
e-mail: reditel@zsrudna.cz
Tel. školní jídelna: 311 670 474
Tel. ŠD: 313 034 660, GSM ŠD: 734 202 390

ID datové schránky: 9eiam4t

Zřizovatel:
Město Rudná, Masarykova 94, 252 19  Rudná

Vyučování podle programu: ŠVP ZV, č. j. 982/2007

Učebny: 49 z toho 13 odborných učeben. Počet žáků: 840

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Kasalová
Konzultační hodiny výchovného poradce: pondělí   13,30 - 14,15 
                                                              úterý        8,15 -   9,00
                                                              středa     13,30 - 15,00                                                                                                                                                                                                
                                
Individuální konzultace po telefonické dohodě(311 670 464) nebo e-mailem (kasalova@zsrudna.cz).

Škola nabízí:

 • estetické prostředí, vstřícnou a přátelskou atmosféru
 • výborně vybavený venkovní sportovní areál
 • širokou nabídku sportovních aktivit, naše školní družstvo je Mistrem republiky ve florbale v roce 2011
 • mezinárodní spolupráci  se školami v Evropě - Švýcarsko, Polsko, Velká Británie; výměnné pobyty, studijní pobyty
 • zapojení do celosvětového projektu SuperClub - videokonference v anglickém jazyce na různá témata
 • pomoc žákům s poruchami učení
 • moderní vybavení - počítače s připojením na internet, interaktivní tabule ve třídách I. i II. stupně
 • individuální práci se žáky nadanými – možnost účasti v olympiádách a soutěžích
 • spolupráci s okolními školami, rodiči, místními organizacemi
 • školy v přírodě a lyžařské kurzy
 • široký výběr volitelných předmětů
 • dobrý standard materiálního vybavení školy, stabilizovaný kvalitní pedagogický sbor
 • možnost činnosti ve školním žákovském parlamentu
 • několikaleté zaměření na charitativní činnost, zejména Adopci na dálku, hnutí Stonožka
 • kvalifikovanou pomoc v oblasti výchovného poradenství a volby povolání
 • zapojení do veřejných akcí pro rodiče a ostatní, zejména v období Vánoc, ukončení školního roku atd.
 • možnost členství v Klubu mladých diváků = navštěva 4 divadelních představení ročně
 • jednou za dva roky škola nabízí jazykový pobyt ve Velké Británii - kombinace výuky angličtiny a poznávání země

Město Rudná
Město Rudná s asi 5 100 obyvateli  se nachází v těsné blízkosti hlavního města Prahy, s nímž má velmi dobré autobusové i vlakové spojení. K nejbližší zastávce pražského metra, na Zličín, je to pouze 5 km.
Základní školu v Rudné najdeme v rozlehlém objektu uprostřed obce. Je tvořena čtyřmi hlavními budovami, sportovní halou a objektem školním jídelny, kuchyně a šatnami.  První budova byla otevřena 4. září 1967, ve druhé, moderní přístavbě, začal provoz  20. ledna 2003, třetí část byla otevřena v září 2010 a financována z evropských fondů, objekt sportovní haly školní jídelny byl otevřen 1. září 2019, čtvrtá budova byla otevřena 1. září 2020. Dvě poslední části byly spolufinancovány z programy vlády České republiky.
V současné době má škola 35 tříd od první do deváté a celkově 49 učeben včetně dvou moderních jazykových učeben se sluchátky, dvou počítačových učeben každou s 24 počítači, sportovní haly, tělocvičny  a dílny. Všechny počítače školy jsou propojeny v síti a připojeny k internetu. Ve všech učebnách využíváme interaktivní tabule.
V posledních letech se počet žáků pohybuje přes 800, počet pedagogů kolem 55.
Dále máme v provozu moderní školní jídelnu, která denně vaří asi 900 obědů.
V areálu školy se nachází moderní sportovní areál. V přední části objektu je rozsáhlý park s prolézačkami a houpačkami určený celé rudenské veřejnosti.