Dnešní datum: 1. 08. 2021, 30. týden roku
Kategorie: Aktuality

Přestup žáků do 6. ročníku - průběžná informace o přijetí a losování

Pro velký zájem o přestup rozhodl ředitel školy o rozšíření počtu tříd v 6. ročníku na 5.

Základní škola obdržela 41 žádostí o přestup do 6. ročníku.

Přijati byli všechni žadatelé podle kritéria 1, 2 i 3.
Kritérium 1 – trvalý pobyt v Rudné – 6. žáků
Kritérium 2 – žáci 5. ročníku ze ZŠ 5. května – 10 žáků,
Kritérium 3 – žáci s trvalým pobytem mimo Rudnou mající sourozence v naší škole – 2.
Rozhodnutí byla rozeslána. Prosím o potvrzení Zápisovým lístkem a vyplnění zaslaného Dotazníku.

Do naplnění kapacity zbývá 10 volných míst. V souladu s kritérii budeme mezi žadateli o volná místa losovat. Žadatelů podle kritéria 4 – trvalý pobyt mimo obec Rudnou je 23.

Losovat se budou registrační čísla žadatelů. Všem zákonným zástupcům dětí mezi nimiž se bude losovat, byla registrační čísla zaslána e-mailem ve čtvrtek 10.6.2021.

Losování je veřejné, uskuteční se v pondělí 21. 6. 2021 ve školní jídelně naší školy v 17:00.

Pokud jste se rozhodli pro jinou školu, prosím o informaci e-mailem.

print Formát pro tisk