Dnešní datum: 1. 08. 2021, 30. týden roku
Kategorie: Aktuality, Školní jídelna, Aktuální školní rok

Informace školní jídelny pro šk. rok 2018/19

Informace školní jídelny pro šk. rok 2018/19V pátek 31. 8. 2018 začínáme vydávat elektronické čipy pro nové žáky školy.

V kanceláři školní jídelny:
7,15 - 11,00  13,00 -  16,00
Cena za čip: 100 Kč.
 

Přeplatky za stravné z minulého školního roku byly automaticky převedeny na školní rok 2018/19. Nezapomeňte, že pokud má strávník dostatek peněz na účtu, začnou se automaticky od 4. 9. objednávat obědy! Jestliže tedy dítě nebude chodit na začátku měsíce na obědy, musíte je odhlásit!


Úprava cen stravného

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, se od 1. 9. 2018 upravují ceny stravného. Finanční limity musí být zvoleny dle povoleného rozpětí (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.) a musí být ve vzájemném poměru stejně, jako koeficienty norem. Jinak řečeno – velikost porcí, která je určena koeficientem, musí odpovídat finančním normám.

Ceny stravného od 1. 9. 2018 budou následující:

Cena za 1 oběd

žáci 7 – 10 let                                                            25 Kč
žáci 11 – 14 let                                                          28 Kč
žáci od 15 let                                                            31 Kč
od druhého dne nemoci a ostatní strávníci                  66 Kč


Placení stravného

Výše vložené částky není limitovaná, doporučujeme, aby pokryla alespoň jeden měsíc.

Hotově

- zálohu na stravné je nutno na své stravovací konto vložit v kanceláři školní jídelny. Stravné musí být uhrazeno nejpozději den předem.

Platba stravného v kanceláři ŠJ (v pracovní dny v době školního vyučování):

vždy poslední týden v měsíci         PO, ÚT, PÁ  7,50 - 8,15  14,30 - 15,00
                                                                  ST  7.50 – 8.15

             ČT  7.50 – 8.15  14,30 – 16,30

a o velké přestávce.

Bezhotovostní platební styk           

- příkazem: strávník nebo zákonný zástupce zašle platbu na číslo účtu ŠJ s VS žáka. Došlá částka bude přiřazena strávníkovi a ten bude přihlášen ke stravě následující den od oznámení připsání platby na účet školní jídelny.

Číslo účtu pro platbu obědů: 19-388167359/0800

Uvádějte vždy variabilní symbol dítěte, aby mohla být platba správně přiřazena!

Přihlášky i odhlášky na stravu přijímáme z ekonomických důvodů nejpozději den předem - do 14,00 hod.

Odhlášky může provádět strávník:
- přes stránky www.strava.cz (na následující den nejpozději do 14,00 hod)
- telefonicky – 311 670 474 (v případě nemoci ráno do 7,30 hod)
- e-mailem: jidelna@zsrudna.cz (v případě nemoci ráno do 7,30 hodin) 
- u okénka kanceláře ŠJ.

Jestliže se vám nedaří přihlásit se na stránky www.strava.cz, oznamte to, prosím, na: jidelna@zsrudna.cz nebo telefon 311 670 474.

Není-li dítě ze stravy řádně odhlášeno, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze v první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 119 a § 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst. 7 a § 4 odst. 9), v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda.
Obědy v době nepřítomnosti musí být bezpodmínečně odhlášeny.
Výdej do jídlonosičů: 11,25 - 11,40 hod.

Žák může být ze stravování odhlášen pouze na základě písemného souhlasu zákonné osoby.

Přeplatek stravného:
a) na konci školního roku se zůstatek peněz na účtu automaticky převede do následujícího školního roku
b) vrácení peněz - v hotovosti – na vyžádání
                          - na účet strávníka na základě písemné žádosti

Bližší informace ke stravování a platbám - viz Vnitřní řád ŠJ.

Příhláška ke školnímu stravování je ke stažení zde.

 

Rozpis plateb na školní rok 2018/19

                     
 

počet

 

dní

25

28

31

25

28

31

25

28

31

září

18

450

504

558

2 425

2 716

3 007

4 775

5 348

5 921

říjen

21

525

588

651

listopad

22

550

616

682

prosinec

15

375

420

465

leden

21

525

588

651

únor

15

375

420

465

2 350

2 632

2 914

březen

20

500

560

620

duben

19

475

532

589

květen

21

525

588

651

červen

19

475

532

589

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.