Zdroj: http://www.zsrudna.cz/index.php?a=aktuality/navod-reseni-problemu-v-programu-zoom-a-bakalari  •  Vydáno: 20.10.2020 18:53  •  Autor: Pavel Kasal

Návod řešení problémů v programu ZOOM a Bakaláři - FAQ

Na základě informací z naší infolinky nabízíme řešení nejčastěji řešených problémů

Základní rada - zachovejte chladnou hlavu, postupujte krok za krokem, nespěchejte,
vše máte již odzkoušené.
Při klidném zopakování naučeného postupu dosáhnete určitě úspěchu, věřte si.


 Problém č. 1
Nejde se přihlásit do místnosti "ZOOM" pro OnLine výuku

možná řešení
- zkontrolujte rozvrh vysílání, ověřte si den a hodinu (časově vysíláme podle rozvrhu, zahájení 8:15, 9:10, 10:15, 11:10, 12:05), vysílání v rozvrhu Bakaláři je označeno DisV
- zkontrolujte správné meeting ID (ID byla rozeslána zprávou Komens Bakaláři), dávejte pozor zejména pokud se o jeden počítač dělí sourozenci, rodiče
- pozor při zadání hesla - velká-malá písmena, číslice (nečastější chyba - zapnutá klávesa CapsLock)
 Problém č. 2
Zvuk v místnosti "ZOOM" - neslyšíte vysílání

možná řešení
- zkonrolujte zapnutí zvuku na zařízeních, potvrďte hlášku join audio (zapnout zvuk)
- případně zesílíte zvuk na vašem zařízení, u počítače zpravidla ikona reproduktoru na dolní liště
- máte-li připojeny reproduktory, zkontrolujte jejich zapnutí, připojení kabelu do počítače

Poznámka
To, že vy neslyšíte vysílání, neznamená, že nejste v místnosti slyšet vy. Občas se stává, že do éteru uniká vaše komunikace při řešení problému, někdy velmi emotivně zabarvená.
Pokud na to má vyučující čas, snaží se vám pomoci zprávou chatu. Pokyny se zpravidla objevují vpravo od obrazovky s videem.
 Problém č. 3
Bakaláři jsou nefunkční, nelze se přihlásit, hlásí chybu při připojení

možná řešení
- mobilní zařízení - nezapomeňte aktualizovat nejnovější verze aplikace, zpravidla se vám rovnou nabízí. Při zanedbání aktualizací nemusí aplikace fungovat korektně.
- počítač - změňte webový prohlížeč, nejvhodnější a ověřené jsou Edge a Firefox. Nejvíce problémů aktuálně vyvolávají Google Chrome a starší verze Internet Explorer
 Problém č. 4
Přihlášení do Bakalářů - program nelze otevřít

možná řešení
- nezapomeňte dodržovat politiku malých, velkých písmen
- stává se, že v rychlosti zaměníte nulu 0 a velké písmeno O
- pokud heslo ztratíte - obraťe se na třídního učitele

 Problém č. 5
Přihlášení do e-mailové schránky žáka

možná řešení
- zapsali jste nesprávně heslo, viz bod 4

Při ztrátě hesla kontaktujte pana učitele Vancla - vancl@zsrudna
Vyrušování při hodinách OnLine

- žáci jsou povinni se do místnosti hlásit předepsaným způsobem s viditelným obličejem
- žáci, kteří při hodině vyrušují, mohou být poslání "za dveře" případně úplně vyloučeni z výuky.
Poté může následovat kázeňský postih, OnLine vysílání je součástí vyuky.