Zdroj: http://www.zsrudna.cz/index.php?a=aktuality/aktualni-informace-reditele-skoly  •  Vydáno: 14.10.2020 17:17  •  Autor: Pavel Kasal

Aktuální informace ředitele školy

Vážení rodiče a žáci,
od dnešního dne přešla na distanční výuku celá škola. Aktuálně, vzhledem k nejasným okolnostem ohledně délky pobytu dětí doma, nastavujeme dlouhodobější distanční výuku.

Distanční výuka je kombinací dvou forem
1) Samostatná práce
2) On line výuka pomocí ZOOM

Předpokládaný rozsah vysílání OnLine ZOOM v týdnu bude na I. stupni po jednotlivých ročnících různý - 5 až  10 hodin, na II. stupni 10 – 13 hodin. Vysílání po předmětech Čj, M, Aj – 2x, ostatní předměty - 1x. V jednom dnu, by děti neměly trávit u počítače při OnLine výuce více než 3 hodiny.

O OnLine vysílání v tomto týdnu budou rodiče i žáci nadále informováni zprávou Komens v aplikaci Bakaláři. Z tohoto důvodu je nezbytné tento informační kanál sledovat. Aktuálně je již vysíláno pro všechny třídy II. stupně. První vysílání pro třídy 3. – 5. ročník bude zahájeno ve čtvrtek a pátek. První a druhý ročník se k vysílání připojí příští týden.

V nejbližších dnech obdržíte rozvrh OnLine vysílání jako přílohu zprávy Komens v Bakalářích (ve formátu pdf).

Samostatná práce je uložena na obvyklém úložišti, ke kterému se dostanete prostřednictvím našich webových stránek – Distanční výuka – zadání práce.

Na podnět rodičů jsme zřídili infolinku - linku pomoci k distanční výuce - tel. číslo 704 610 256.
Na toto telefonní číslo mohou volat žáci i rodiče každý pracovní den (v době výuky) v čase 8,00 - 14,00 hod.


Obědy
Žáci, kteří mají přihlášený oběd, přijdou ve 13,30-13,50 hod do školní jídelny a tam jídlo zkonzumují nebo si je odnesou ve vlastních nádobách domů. 

Upozorňujeme, že kdo nebude mít čip nebo nebude mít oběd přihlášený, nemá na vydání oběda nárok.