Zdroj: http://www.zsrudna.cz/index.php?a=aktuality/organizace-vydeje-obedu-ve-skolni-jidelne  •  Vydáno: 14.10.2020 10:17  •  Autor: Jaroslava Pauknerová

Organizace výdeje obědů ve školní jídelně

Na základě informací MŠMT, které nám byly zaslány dnes ráno, měníme s platností od čtvrtka 15.10.2020 způsob odběru obědů.

Žáci, kteří mají přihlášený oběd, přijdou ve 13,30-13,50 hod do školní jídelny a tam jídlo zkonzumují nebo si odnesou ve vlastních nádobách domů. 

Upozorňujeme, že kdo nebude mít čip nebo nebude mít oběd přihlášený, nemá na vydání oběda nárok.

Dnes 14.10.2020 se vydává pouze do vlastních nádob a to v čase 13,30-14,00 hod.

__________________________________________________________________________________________

Výňatek z "INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19"

Čj. MSMT-39443/2020-2 13. října 2020

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k dětem/žákům/studentům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb:

• Jedná se především o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).

• Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.