Dnešní datum: 8. 08. 2020, 32. týden roku
< návrat zpět

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Projekt
Šablony pro ZŠ Rudná II

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009317

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

 

****

Číslo výzvy: 02_16_022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001572

Název projektu: Šablony pro ZŠ Rudná

Celková výše dotace: 1 844 447 Kč

Popis projektu:

Projekt má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání projekt umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení pedagogů a personální podporu škol.

Aktivity pro základní školy:

  1. Personální podpora ZŠ
  2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
  3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ