Dnešní datum: 19. 01. 2019, 03. týden roku
Kategorie: Školní sport

Aktuální pokyny - Lyžařský kurz Lipno 4. ročník

Poslední informace před odjezdem na lyžařský kurz pro 4.ročník

Odjezd :  neděle 14.2 2015 v 11 hod, sraz před novou budovou v ulici  V Aleji

Nezapomenout :  místopřísežné  prohlášení  zákonných zástupců, zdravotní kartu pojištěnce, Posudek o zdravotní způsobilosti, potvrzení  o seřízení lyží  –  vše vložit do označené obálky nebo plastové kapsičky a předat v neděli při nástupu paní učitelce Hluché. Současně předat paní učitelce léky, které děti užívají.
Sbalené lyže, boty+helmu a další potřebné věci (ukažte dětem jak jejich lyže vypadají).  Boty pro jistotu vyzkoušejte na nohy i do vázání. Nezapomeňte na bačkory do chaty.

Pokud se vašim dětem nedělá v autobuse dobře, dejte jim včas prášky proti nevolnosti. Do autobusu si vezmou malý batůžek s pitím a svačinou.

Aktuální stav na Lipně :           
výška sněhu –   15- 50  cm  (podle serveru lipnoservis.cz)
Předpověď počasí :     
neděle –           + 2oC (noc) / + 5oC (den)     zataženo
pondělí -          - 2oC (noc) / + 6oC (den)       zataženo
úterý -                0oC (noc) / + 1oC (den)       sněžení

Protože na Lipně občas vytrvale fouká, nezapomeňte na mastný krém na obličej, případně kuklu nebo šátek. Průběh počasí a kurzu  můžete sledovat pomocí web kamer, které najdete na adrese : www.lipno.info/webkamery/

Možnost odebírat informace prostřednictvím sms – předpokládám 1x  - 2x denně – určitě  ráno po příchodu na sjezdovku informace o počasí a náladě v mužstvu, k večeru informace o průběhu dne. 
Při odjezdu a příjezdu  v neděli a v pátek  aktuální informace o průběhu cesty.

Podmínky přijímání SMS zpráv  :  rodič nebo jiný zájemce se musí k odběru jednorázově přihlásit za 3 Kč posláním SMS ve tvaru -         RUDNA mezera H3 mezera ANO     
odeslat na číslo 900 77 03

Příjem zpráv je zdarma. Současně předpokládám stručné zpravodajství na www.zsrudna.cz

Nebrat s sebou :
mobilní telefon
–  vzhledem k věku dětí nedávejte dětem telefon, aktuální informace najdete na webu, případně můžete volat 602 885 790.
Jiné cenné věci, které nejsou potřebné k lyžování, škola  neručí za jejich ztrátu.
Jiné léky než ty,  které jsou uvedeny v prohlášení.
Věci na bobování, bydlíme sice přímo na sjezdovce, ale než se nám podaří vyrazit k bobování,  rolby již upravují svah na večerní lyžování a mezi rolbami bobovat nelze.

Různé : stravování – začíná večeří a končí obědem.

Cena zájezdu zahrnuje dopravu, ubytování, stravování, pětidenní skipas, 1x návštěvu bazénu  (nezapomeňte plavky), případně podle počasí návštěvu naučné stezky korunami stromů.

Nezapomenout - penál

Doporučujeme vzít si společenské hry, knihu, blok a pastelky na kreslení.

Vše co je možné  podepsat, označte jménem vašeho dítěte.

Návrat : 
podle plánu v pátek 19.2 2016  mezi  17 – 17:30 hodinou, sledujte SMS a WEB, kde budou  aktuální informace o cestě

Pavel Kasal, MOB 602 885 790
 
Lyžařský kurz 14. 2. – 19. 2.2016

Vedoucí kurzu: Pavel Kasal
Instruktoři: Kamila Hluchá, Marek Hluchý, Blanka Zemánková
Místo: Lipno, skiareál  Kramolín; ubytování v Horském hotelu Kramolín
Sraz:    14. 2. 2016  v 11:00 hod. u nové budovy ZŠ Rudná

Telefon pro případné dotazy: 311 670 464, 602 885 790 (Kasal)
Návrat:   19. 2. 2015 – mezi  16 – 17  hodinou
Stravování:  začíná večeří a končí obědem

Doporučený seznam věcí :
Lyže sjezdové a hole řádně zabalené nejlépe ve vaku, vyzkoušené lyžařské boty, lyžařská přilba, kluzák – pekáč na sáňkování, větrovka, rukavice 2x-3x, šála (šátek), oteplovačky, lyžařské podkolenky, čepice na uši, lyžařské brýle, malý batůžek na svačinu a pití, obuv do sněhu.

Oblečení na turistické vycházky a do chaty :
prádlo – spodní kalhotky (slipy), ponožky slabé i teplé, podkolenky, pyžamo, trička, košile, svetr, tepláková souprava, nepromokavé boty, obuv na přezutí do chaty, převlečení do chaty, plavky ( možnost  návštěvy aquaparku Lipno)

Hygienické potřeby - mýdlo, ručník, kartáček na zuby, pasta, kapesníky, mastný krém, jelení lůj, náhradní dioptrické brýle, sluneční brýle, léky pravidelně užívané – napsat harmonogram podávání, léky proti nevolnosti v dopravních prostředcích

Různé:  psací potřeby, elastické obinadlo, společenské hry, zdravotní kartu pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží, Posudek o zdravotní způsobilosti,  místopřísežné prohlášení zákonných zástupců dítěte - uloženo v podepsané obálce nebo plastikové taštičce, láhev na pití, přiměřené kapesné.

Žáci, kteří nechodí k paní doktorce Charvátové musí mít Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ( platnost posudku je rok od data vydání, máte-li potvrzení vydané např. na tábor nebo soustředění lze je využít – potvrzení vám vrátíme)

Zvažte prosím vybavení dítěte mobilním telefonem (případně jiným elektronickým vybavením - DVD, PSP, notebook),  podle našeho názoru není nutný. Bude-li mít dítě telefon, škola nenese odpovědnost za jeho ztrátu.

Rozhodně není možné, aby si děti braly telefony na sjezdovku.

V průběhu lyžařského kurzu můžete čerpat informace o jeho průběhu na webových stránkách školy www.zsrudna.cz

Aktuální informace  o lyžařském středisku můžete stále čerpat na internetu :  www.hotel-kramolin.cz  , http://www.lipnoservis.cz  

Zavazadla zabalte tak, aby je vaše dítě uneslo,  protože děti jsou ubytovány i ve II. patře a hotel nemá výtah. Lépe dvě menší zavazadla  než jedno obrovské.

V hotelu není žádný nosič, děti rozhodně nepotřebují vozit s sebou vlastní polštář, plyšáka velikosti vzrostlého medvěda, dětské šampaňské na poslední večer  apod. (to jsou příklady zbytečných věcí, které si děti na kurz v poslední době přivezly).

Uvedený seznam věcí je orientační , další věci dejte vašemu dítěti dle uvážení

Pokud vaše dítě onemocní nebo z jiných závažných důvodů se nebude moci lyžařského kurzu zúčastnit, informujte prosím neprodleně ředitele školy

Nedávejte prosím dětem žádné jiné léky než ty, které uvádíte do  prohlášení (výjimku tvoří léky proti nevolnosti na cestu).Místopřísežné prohlášení zákonných zástupců dítěte

Prohlašuji, že
-          bylo odborně seřízeno vázání lyží
-          souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 256/95Sb. o ochraně osobních údajů.
-          při vážném onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku dítěte zajistíme jeho odvoz domů na naše náklady.
-          jsme nezatajili žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte, které by mohly být závažné vzhledem k činnostem na LVK (alergie, epilepsie, srážlivost krve, diabetes...) a nedali dítěti jiné léky než, které níže uvádíme
-          uvádíme seznam léků, které pravidelně užívá a způsob jejich užívání:'

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Alergie na:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-    beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání LVK na vybavení rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.

Pro případný kontakt uvádíme údaje platné po dobu LVK:

Otec nebo matka :

Telefon do zaměstnání   ………………………………          

Telefon po zaměstnání  ………………………………...

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti  (jméno a příjmení)  ……………………………………………………………………………

nar. …………………………….…… bytem   …………………………………………………………………………………

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.

Není mi též známo, že by během posledních 14 dnů přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Dítě je schopno zúčastnit se lyžařského výcvikového kurzu v lyžařském areálu Kramolín na Lipně s ubytováním v horském hotelu Kramolín  14. 2. 2016 do 19. 2. 2016

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.


V……………………….    dne …………………………. 

 ……………………………………….
podpis zákonných zástupců

Toto prohlášení nesmí být starší jednoho dne před odjezdem!


Dítě je :            NEPLAVEC               PLAVEC ,  uplave ………… metrů

print Formát pro tisk