Dnešní datum: 15. 07. 2020, 29. týden roku
Kategorie: Školní jídelna, Aktuální školní rok

Obědy - objednávka

Objednávky obědů a výběr: 
Oběd č. 1 má strávník automaticky přihlášený. Pokud chce oběd č. 2, je třeba si jej objednat pomocí čipu v objednacím boxu nebo na webových stránkách www.strava.cz.
Možnost výběru oběda č. 2 je uzavřena a zablokována ve 14,00 hod 3 pracovní dny před stravovacím dnem.
Pokud se na jídlo č. 2 přihlásí malý počet strávníků, tj. méně než 20 osob – jídlo č. 2 nebude vařeno. Strávníkovi zůstane automaticky přihlášený oběd č. 1. Tato informace bude zveřejněna včas na jídelníčku.
Jídelna může z provozních důvodů nastavit při výběru oběda č. 2 limit počtu porcí. To znamená, že uvaří pouze určitý počet oběda č. 2.

Náhradní stravenka:
Strávník, který zapomene čip, si musí vytisknout náhradní stravenku v novém volícím boxu umístěném u vchodu do školní jídelny. Stravenku lze vytisknout po zadání jména a hesla, které používá pro přihlášení na www.strava.cz http://www.zsrudna.cz/index.php?a=skolni-jidelna/prihlaseni-na-www.strava.cz
První tři náhradní stravenky v měsíci jsou zdarma, každá další je zpoplatněna částkou 5 Kč.
Tento manipulační poplatek bude připsán na účet strávníka.
Děti, které chodí do družiny, nahlásí zapomenutý čip paní vychovatelce.

Zaplaťte dětem včas obědy! Ještě stále hodně dětí nemá zaplaceno!

Výdej do jídlonosičů: 11,25 - 11,40 hod.

print Formát pro tisk