Dnešní datum: 1. 03. 2021, 09. týden roku
Kategorie: Školní jídelna

Objednávky obědů - výběr ze dvou druhů

Oběd č. 1 má strávník automaticky přihlášený. Pokud chce oběd č. 2, je třeba si jej objednat pomocí čipu v objednacím boxu nebo na webových stránkách www.strava.cz.

Možnost výběru oběda č. 2 je uzavřena a zablokována ve 14,00 hod 2 pracovní dny před stravovacím dnem.
Oběd č. 2 se vaří pouze v případě, pokud si ho objedná alespoň 20 zájemců. Strávníkovi zůstane automaticky přihlášený oběd č. 1. Tato informace bude zveřejněna včas na jídelníčku.
Jídelna může z provozních důvodů nastavit při výběru oběda č. 2 limit počtu porcí. To znamená, že uvaří pouze určitý počet oběda č. 2.

Náhradní stravenka:

Strávník, který zapomene čip, si musí vytisknout náhradní stravenku v nástěnném boxu umístěném u vchodu do školní jídelny. Stravenku lze vytisknout po zadání jména a hesla, které používá pro přihlášení na www.strava.cz

První tři náhradní stravenky v měsíci jsou zdarma, každá další je zpoplatněna částkou 5 Kč.

Tento manipulační poplatek bude připsán na účet strávníka.

Děti, které chodí do družiny, nahlásí zapomenutý čip paní vychovatelce.

print Formát pro tisk