Dnešní datum: 26. 03. 2019, 13. týden roku
Kategorie: 2013/14 archiv

8. ročník na exkurzi ve Štěchovicích

8. ročník na exkurzi ve ŠtěchovicíchV pátek 11. dubna se všechny tři „osmičky“ vydaly odhalit tajemství výroby elektřiny ve vodní elektrárně. Cílem exkurze bylo vodní dílo Štěchovice.

Po velmi příjemné cestě luxusním patrovým autobusem jsme se dostali přímo na místo. Protože jsme měli chvíli čas, šli jsme zkontrolovat vodu ve Vltavě. Pak už na nás čekal pan průvodce. Rozdělili jsme se do skupin a postupně absolvovali prohlídku celého vodního díla. Dozvěděli jsme se mimo jiné spoustu zajímavostí o technickém vybavení a historii tohoto objektu.
Vodní dílo Štěchovice bylo budováno v letech 1938 až 1947. Betonová přehrada s žulovým obkladem je 22,5 m vysoká a 120 m dlouhá. K vodnímu dílu patří i plavební komora, která překonává rozdíl mezi horní a spodní hladinou 19,10 m a je ojedinělá ve střední Evropě. Hlavním účelem je regulace odtoku vody ve Vltavě. Součástí díla je také plavební komora pro lodě do výtlaku 1000 t, překonávající rozdíl hladin 20,1 m. K výrobě elektrické energie slouží vodní elektrárna Štěchovice I s dvěma Kaplanovými turbínami o celkovém instalovaném výkonu 2× 11,25 MW a také přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II se spádem až 220m a umělou nádrží na kopci Homole s reverzní Francisovou turbínou o výkonu 45 MW.
Součástí prohlídky byly tři krátké filmy o budování tohoto vodního díla, připomenuty byly i další vodní elektrárny u nás a také složitá situace za povodní v r. 2002.
Exkurze se nám vydařila, počasí se povedlo. V závěru žáci při krátkém odpočinku u řeky vypracovali kontrolní otázky, aby ukázali, že exkurze nebyla zbytečná a že si odnesli mnoho poznatků.


 


 

print Formát pro tisk