Dnešní datum: 1. 03. 2021, 09. týden roku

Výuka od 18.1.2021, informace k volbě povolání

Vážení rodiče a žáci,
v příštím týdnu, tj. od 18.1.2021 došlo opět k drobným změnám v OnLine výuce v některých třídách 6. - 9. ročníku.
Prosím vás o kontrolu rozvrhu a přípravu na tyto hodiny. Důvody změn jsou organizační - nemocnost učitelů, technické podmínky, organizace vysílání apod.

Dále platí, že je možné si dohodnout konzultace k volbě povolání (výběr střední školy) s výchovnou poradkyní školy Mgr. Kasalovou e-mailem nebo telefonicky.
Kontakt: kasalova@zsrudna.cz; telefon - 313 033 107

Pokud to situace umožní, plánujeme v průběhu měsíce února uskutečnit informační schůzky pro rodiče k podávání přihlášek na střední školy. Setkání by se uskutečnila po třídách ve školní jídelně, kde můžeme bez problémů dodržet bezpečné rozestupy.
 

Zatím se epidemiologická situace mírně zlepšuje a já ještě pořád doufám, že 25. ledna 2021 se bude moci opět většina žáků vrátit do školy. Podle kusých zpráv deváťáci možná natrvalo.

Pavel Kasal, ředitel školy
V Rudné 15.1.2021

print Formát pro tisk