Dnešní datum: 24. 05. 2019, 21. týden roku
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče žáků 3. ročníku,

dovolte nám, abychom vás informovali o tom, že se Vaše dítě zúčastní srovnávacího testování Kalibro (www.kalibro.cz), které je zaměřeno na schopnost žáků použít základní znalosti a dovednosti v nových situacích s porozuměním podstatě problému. Testování proběhne v termínu od 18. 3. 2019 – 22. 3. 2019 v předmětech český jazyk, matematika a prvouka. S výsledky budete seznámeni individuálně po vyhodnocení všech testů prostřednictvím Přílohy elektronické žákovské knížky.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.