Dnešní datum: 17. 10. 2019, 42. týden roku
Kategorie: Aktuality

Testování žáků 5. ročníků

Vážení rodiče žáků 5. ročníku, dovolte nám, abychom vás informovali o tom, že se Vaše dítě zúčastní školního testování prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování iSET.

Testování bude ověřovat aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů. Jeho cílem je poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředitelům objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání.

Testování žáků bude provedeno v termínu 3. 6. 2019 – 10. 6. 2019 v předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk. Testy z Čj a Ma budou trvat 45 minut, test z Aj 60 minut.

Žáci budou znát procentuální výsledek svého testu po jeho ukončení. Definitivní výsledky by měly být k dispozici po 21. červnu 2019.

Na začátku každého testování žáci obdrží lístky s přihlašovacími údaji do systému. Pomocí těchto údajů a uvedené URL adresy si budete moci prohlédnout výsledky svých dětí osobně po zpracování všech dat.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.