Dnešní datum: 30. 09. 2020, 40. týden roku
Kategorie: Aktuality

Přijímání žáků do 6. ročníku ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se množí dotazy na přestup přespolních žáků do 6. ročníku v příštím školním roce, pokusím se tímto článkem vysvětlit situaci.

V letošním školním roce máme v pátém ročníku tři třídy se 26 až 28 žáky.

Kolik žáků v příštím školním roce budeme moci přijmout, závisí na mnoha okolnostech.

Uvedu ty hlavní:

  1. Úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na osmiletá gymnázia.
  2. Celkový počet žáků, kteří odejdou z pátého ročníku do jiných škol.
  3. Počet dětí přijatých do prvního ročníku (celková kapacita školy).
  4. Personální zabezpečení - obsazení školy pedagogickými pracovníky ve školním roce 2020/2021.
  5. Třída se naplňuje maximálně do počtu 30 žáků.

Jasnou představu o těchto okolnostech budu mít na konci května 2020.

Na základě zkušeností z minulých let a znalosti počtu žáků v pátých třídách v okolních školách jsem přesvědčen, že zájemců bude více, než budou naše možnosti.

Pokud se tento předpoklad naplní, dojde v červnu 2020 k veřejnému losování mezi zájemci o volná místa. Tento způsob výběru žáků doporučuje veřejná ochránkyně práv a považuje jej za jediný spravedlivý.  Před tímto krokem vydám, na základě konkrétních znalostí situace, kritéria, kde bude zveřejněno místo a čas losování a další podmínky přijetí žáků.

Rodiče se mě dotazují: "Jaká je šance na přijetí našich dětí do 6. ročníku?" Na tuto otázku nedokáži nyní kvalifikovaně odpovědět. Rozhodně bych nespoléhal na to, že bude vaše dítě do naší školy přijato a intenzivně bych hledal i na jiných školách.

Doporučoval bych vám, obrátit se na představitele vašich obcí. Protože obec je dle Školského zákona (zákon 561/2004 Sb) § 178 povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky a měla by vám být nápomocna. Nejedná se totiž pouze o problém příštího školního roku, v dalších letech bude situace ještě složitější.

Aktuálně se na mě obrací rodiče žáků z těchto obcí - Bubovice, Chrášťany, Ptice, Tachlovice, Úhonice a Vysoký Újezd.

Mgr. Pavel Kasal - ředitel školy

print Formát pro tisk