Dnešní datum: 22. 07. 2019, 30. týden roku
Kategorie: Aktuality

Pokyny k lyžařskému kurzu pro žáky 4. ročníku

Lyžařský kurz  3. – 8. 2. 2019

Vedoucí kurzu: Pavel Kasal
Instruktoři: Gabriela Bařinová, Kamila Hluchá, David Krajči, Blanka Zemánková
Místo: skiareál Lipno-Kramolín; ubytování v Horském hotelu Kramolín

Sraz: 3. 2. 2019  v 10:30 hod. u nové budovy ZŠ Rudná, odjezd 11:00
Telefon pro případné dotazy: 311 670 464, 602 885 790 (Kasal)
Návrat: 8. 2. 2019 – mezi  16 – 17  hodinou
Stravování: začíná večeří a končí obědem

Doporučený seznam věcí: Lyže sjezdové a hole řádně zabalené a podepsané nejlépe ve vaku, vyzkoušené lyžařské boty, lyžařská přilba, větrovka, rukavice 2x-3x, šála (šátek), oteplovačky, lyžařské podkolenky, čepice na uši, lyžařské brýle, malý batůžek na svačinu a pití, obuv do sněhu.

Oblečení na turistické vycházky a do chaty: spodní prádlo, ponožky slabé i teplé, podkolenky, pyžamo, trička, košile, svetr, tepláková souprava, nepromokavé boty, obuv na přezutí do chaty, převlečení do chaty, plavky (možnost  návštěvy aquaparku Lipno)
Hygienické potřeby: mýdlo, ručník, kartáček na zuby, pasta, kapesníky, mastný krém, jelení lůj, náhradní dioptrické brýle, sluneční brýle, léky pravidelně užívané – napsat harmonogram podávání, léky proti nevolnosti v dopravních prostředcích
Různé:  psací potřeby, elastické obinadlo, společenské hry, zdravotní kartu pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží,  místopřísežné prohlášení zákonných zástupců dítěte v podepsané obálce (plastové taštičce), Žáci, kteří nechodí k paní doktorce Charvátové potřebují  Posudek o zdravotní způsobilosti,  (platnost posudku je dva roky od data vydání, máte-li potvrzení vydané např. na tábor nebo soustředění – potvrzení vám vrátíme)    VZOR POSUDKU NAJDETE ZDE

Nebrat s sebou: mobilní telefon –  vzhledem k věku dětí nedávejte dětem telefon, aktuální informace najdete na webu, případně můžete volat 602 885 790. Nevybavujte dítě mobilním telefonem (případně jiným elektronickým vybavením - DVD, PSP, notebook),  podle našeho názoru není nutný.

V průběhu lyžařského kurzu můžete čerpat informace  o jeho průběhu na webových stránkách školy www.zsrudna.cz.

Aktuální informace  o lyžařském středisku můžete stále čerpat na internetu :  www.hotel-kramolin.cz , http://www.lipnoservis.cz 

Nyní je ve středisku 50 cm sněhu.

Zavazadla zabalte tak, aby je vaše dítě uneslo,  protože děti jsou ubytovány i ve II. patře a hotel nemá výtah. Lépe dvě menší zavazadla  než jedno obrovské. V hotelu není žádný nosič, děti rozhodně nepotřebují vozit s sebou vlastní polštář, plyšáka velikosti vzrostlého medvěda, dětské šampaňské na poslední večer  apod. (to jsou příklady zbytečných věcí, které si děti na kurz v poslední době přivezly).

Uvedený seznam věcí je orientační, další věci dejte vašemu dítěti dle uvážení.

Pokud vaše dítě onemocní nebo z jiných závažných důvodů se nebude moci lyžařského kurzu zúčastnit, informujte prosím neprodleně ředitele školy

Nedávejte prosím dětem žádné jiné léky než ty, které uvádíte do  prohlášení (výjimku tvoří léky proti nevolnosti na cestu).


 


Místopřísežné prohlášení zákonných zástupců dítěte
    
Prohlašuji, že
-    bylo odborně seřízeno vázání lyží
-    souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 256/95Sb. o ochraně osobních údajů.
-    při vážném onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku dítěte zajistíme jeho okamžitý odvoz domů na naše náklady.
-    jsme nezatajili žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte, které by mohly být závažné vzhledem k činnostem na LVK (alergie, epilepsie, srážlivost krve, diabetes...) a nedali dítěti jiné léky než, které níže uvádíme    

-    uvádíme seznam léků, které pravidelně užívá a způsob jejich užívání:
(léky předat při nástupu na kurz u autobusu zdravotnici)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alergie na:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

-    beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání LVK na vybavení rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.

Pro případný kontakt uvádíme údaje platné po dobu LVK:

Otec nebo matka:
Telefon do zaměstnání  …………………………………          Telefon po zaměstnání  ………………………………...
                                        
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti …………………………………………………………………………

nar. …………………………….…… bytem   ………………………………………………………………………………
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.
Není mi též známo, že by během posledních 14 dnů přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se lyžařského výcvikového kurzu na Lipně s ubytováním v Horském hotelu Kramolín 3. 2. 2019 do 8. 2. 2019

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.

V……………………….    dne ………………………….       Podpis zákonných zástupců  ……………………………….

Toto prohlášení nesmí být starší jednoho dne před odjezdem!

print Formát pro tisk