Dnešní datum: 25. 11. 2020, 48. týden roku
Kategorie: Aktuality

Péče o děti pro zaměstnance integrovaného záchranného systému a dalších vyjmenovaných profesí dle krizového zákona v době uzavření škol

Vážení rodiče,
kteří potřebujete zajistit péči o své děti ve věku 1. - 5. ročníku základní školy a jste mezi vyjmenovanými profesemi uvedenými níže, jsme připraveni se o vaše děti postarat.

Cituji z Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020:
"- vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,..."


Péče bude zajištěna v rozsahu od 8:00 do 17:00 hodin.

Děti budou umístěny ve třídách budovy B a C, vchod z ulice V Aleji (stávající školní družina).

Zahájení péče bude ve středu 14. 10. 2020 od 8:00 hodin.


Přihlášení k této službě e-mailem na adresu ludackovab@kr-s.cz  viz uvedený postup
 


POSTUP PRO UMÍSTĚNÍ DĚTÍ dle NV

Rodiče, jejichž výčet profesí je uveden v nařízení vlády, resp. Nařízení hejtmanky Středočeského kraje, zadají požadavek přes svého zaměstnavatele, který zašle žádost o umístění dětí. Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje (konkrétně Mgr. Blanka Ludačková, ludackovab@kr-s.cz ; 702 147 703) ve spolupráci s určenými školami.

  1. Zaměstnavatel (např. nemocnice, HZS, Policie ČR, obecní policie, Armáda ČR, atd. – viz výčet profesí dle nařízení vlády) zašle požadavek na umístění dětí rodičů, kteří jsou jeho zaměstnanci. Žádost obsahuje tyto údaje:
  • jméno a věk dítěte,
  • bydliště, popř. místo výkonu práce rodičů,
  • telefonický (mobilní) kontakt na rodiče

Žádost se zasílá na e-mailovou adresu ludackovab@kr-s.cz.

  1. Žádost o umístění je následně předána místně příslušné určené škole, která se spojí s rodiči dítěte a domluví se na konkrétních záležitostech (např. den nástupu do školy, možnosti provozu, apod.).


Současně vás prosím o informaci na e-mail: reditel@zsrudna.cz


V rámci zajištění péče se budeme dětem věnovat jak po stránce vzdělávací (dopoledne), tak po stránce zájmové. V případě zájmu (a pokud bude školní jídelna v provozu), budou mít děti zajištěn oběd ve školní jídelně. V tomto případě nezapomeňte dětem přihlásit obědy.

Děti si do školy přinesou standardní věci na výuku a zájmové činnosti. Odpoledne v případě dobrého počasí budou chodit ven. Ve vnitřních prostorách platí používání roušky.


V Rudné 13.10. 2020
Pavel Kasal, ředitel školy

Rozhodnutí hejtmanky ke stažení zde

print Formát pro tisk