Dnešní datum: 6. 06. 2020, 23. týden roku
Kategorie: Aktuality, Krizové řízení

Organizace výuky žáků I. stupně v ZŠ Rudná od 25.5.2020

Vážení rodiče,
v souladu s celkovým uvolňovacím scénářem mimořádných opatření v oblasti školství může být od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích a zájmových aktivitách.

Obě aktivity mají nepovinný charakter a mají být realizovány formou školních skupin (jedno dítě v lavici, bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny - o nošení/nenošení rozhodne vyučující; roušky povinně ve společných prostorách školy).

Podobně jako vy, máme o budoucí organizaci a podmínkách "výuky" pouze informace z otevřených zdrojů, viz například stránky MŠMT - ODKAZ nebo Ministerstva zdravotnictví – ODKAZ

Žádné další podrobnosti zatím nejsou známy (např. hygienické podmínky, sanitace prostor, provoz školních jídelen, délka provozu... atd.)

Aktuálně připravujeme dotazník, kterým budeme zjišťovat předběžný zájem rodičů o docházku dětí do školy. Na základě výsledků dotazování, připraví ředitel školy organizaci školních skupin, zapojení pedagogických pracovníků do této činnosti, určí učebny a další podrobnosti, které vyplynou z upřesňujících instrukcí MŠMT a MZ ČR.

Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).

V Rudné 21. 4. 2020
Pavel Kasal, ředitel školy

 

print Formát pro tisk