Dnešní datum: 8. 07. 2020, 28. týden roku
Kategorie: Aktuality

Online jazyky 2019/2020

Na základě velmi dobrých zkušeností a výsledků žáků z loňského roku s tzv. blended learningem (kombinovaná forma získávání znalostí, při které žák využívá možnost vzdělávat se samostatně dle svých potřeb, zájmu, motivace a času prostřednictvím elektronického výukového programu v online nebo off-line prostředí), jsme se rozhodli rozšířit tuto formu studia pro 3. - 9. ročník v anglickém jazyce a pro 7. - 9. ročník v druhém cizím jazyce (němčina, španělština a ruština dle výběru žáka).

Cílem je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáka v oblasti cizích jazyků formou řízené, kombinované a individualizované výuky na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování si cizích jazyků, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní, a to v rámci zkvalitnění standardního vyučování.

Blended learning bude využíván pro školní výuku i domácí přípravu žáka. Po dobu výuky bude žákům poskytována podpora jeho vyučujícím.

Veškeré finanční náklady na tuto formu studia poskytuje ze svého rozpočtu škola.

K zavedení blended learningu bude v rámci školní výuky použito vlastní vybavení ICT, pro domácí přípravu žák využije vybavení soukromé (PC, internetové připojení, sluchátka). V případě, že žák nemá možnost využít soukromé vybavení, umožní mu škola v případě zájmu přístup do PC učebny na základě individuální dohody v určených odpoledních hodinách.

K tomu, abychom mohli vše úspěšně zrealizovat, byla žákům zřízena e-mailová schránka ve tvaru:

třída, příjmení, počáteční písmeno jména @zsrudna.cz (např. 9ANovakZ@zsrudna.cz)

(vše bez diakritiky a bez mezer)

Tato adresa byla zaslána poskytovateli vzdělávacího systému. Emailová adresa slouží jako Login do studovny Onlinejazyků www.onlinejazyky.cz (vpravo nahoře – PŘIHLÁSIT SE) přístupové heslo je pro první přihlášení stejné pro všechny žáky školy. Po prvním přihlášení je možné toto heslo změnit.

Po úspěšném přihlášení se žákovi otevře jeho studovna, která bude obsahovat jeden nebo více kurzů. Učitelé jednotlivých cizích jazyků mají na svých účtech kurzy jako vaše děti a během vyučovacích hodin seznámí žáky, jak se systémem pracovat.

Vyučující učitel má možnost po celou dobu studia (školního roku) velmi podrobně a z různých hledisek monitorovat domácí i školní práci žáka – např. kolik času studiu věnoval, kolik procent lekce dokončil, kolik se naučil slovíček, která cvičení mu šla nejlépe…

Co udělat, aby proběhlo správně přihlášení do studovny:

  1. Do vyhledavače zapsat tuto adresu: www.onlinejazyky.cz (vpravo nahoře – PŘIHLÁSIT SE)
  2. Zadat UŽIVATELSKÉ JMÉNO: školní emailová adresa žáka ve tvaru: tridaPrijmeniPocatecnipismenojmena@zsrudna.cz např. 9ANovakZ@zsrudna.cz (Zdeněk Novák, který navštěvuje 9. A)
  3. Zadat HESLO: žák obdrží v informačním letáku
  4. Doporučení: Po prvním přihlášení změnit heslo a pamatovat si ho (v případě, že heslo zapomenete, požádáte si sami v systému o nové. Toto bude doručeno do školní e-mailové schránky žáka. (https://outlook.office.com; školní e-mailová adresa; heslo - stejné jako při přihlášení na PC ve škole).

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.