Dnešní datum: 14. 05. 2021, 19. týden roku

Návrat dětí do školy 30.11.2020

Vážení rodiče a žáci,
podle sdělení ministra zdravotnictví a ministra školství se žáci 3., 4.,  5. a  9. ročníku vrátí k prezenční výuce do školy v pondělí 30. 11. 2020.

Žáci 6., 7. a 8. ročníku se vrátí do školy rovněž v pondělí 30.11. v prezenčním rotačním systému po týdnech. Jinými slovy, z našich zbývajících 12 tříd se do školy vrátí polovina a druhá polovina se bude vzdělávat z domova a za týden se vymění.

Ministerstvo v pátek rozeslalo metodické pokyny pro výuku ve stupni 4. Jsou tam učitá omezení, která musíme respektovat a mají vliv na rozvrh. Mimo jiné je nutné zachovat homogenitu tříd při výuce. Což v našem případě znamená, že nemůžeme vytvářet skupiny napříč ročníky např. při výce anglického jazyka, druhého cizího jazyka nebo volitelných předmětů. Podobná omezení platí i pro školní družinu.

O podrobnostech další výuky budete informováni prostřednictvím systému Bakaláři v příštím týdnu.

Je možné, že 30.11. bude republikový index PES již na úrovni 3. stupně, tzn., že jeho hodnota bude nižší než 60 bodů, ale kdy začne platit pro školství se zřejmě nedá odhadnout. Slovy pana ministra zdravotníctví: "nejde o žádného robota". Ale i v tomto stupni chodí žáci 6., 7. a 8. ročníku v rotačním schématu. Až ve stupni 2 mohou do školy všichni žáci, ale k této hranici se zřejmě do Vánoc nepřiblížíme.

Takže díky ohleduplnosti a pochopení výše jmenovaných ministrů, kteří mají starost o duševní zdraví nás všech,  mají pochopení pro ředitele škol a vyjadřují empatie směrem k žákům a jejich rodičům, bude práce pro žáky 3. - 9 ročníku v příštím týdnu opět zadána distančně.

Návrat do školy a pouze čtyři dny na přípravu pro všechny složky je velmi krátká doba, vyrovnání se ze změnou by bylo velmi bolestivé, tvrdí ministři.
 

Osobním dopisem panu ministrovi jsem vyjádřil svůj nesouhlas s oddalováním nástupu žáků do školy. A za naši školu jej ubezpečil, že jsme byli připraveni děti již v pondělí 23. 11. 2020 přivítat.

Pavel Kasal, ředitel školy
21.11.2020

 

 

print Formát pro tisk