Dnešní datum: 14. 08. 2018, 33. týden roku
Kategorie: Aktuality, Školní jídelna, Aktuální školní rok

Informace školní jídelny pro školní rok 2017/18

Informace školní jídelny pro školní rok 2017/18V úterý 29. 8. 2017 začínáme vydávat elektronické čipy pro nové žáky školy.

Přeplatky za stravné z minulého školního roku byly automaticky převedeny na školní rok 2017/18. Nezapomeňte, že pokud má strávník dostatek peněz na účtu, začnou se automaticky od úterý 5. 9. objednávat obědy! Jestliže tedy dítě nebude chodit na začátku měsíce na obědy, musíte je odhlásit!

Placení stravného

Výše vložené částky není limitovaná, doporučujeme, aby pokryla alespoň jeden měsíc.

Hotově

- zálohu na stravné je nutno na své stravovací konto vložit v kanceláři školní jídelny. Stravné musí být uhrazeno nejpozději den předem.

Platba stravného v kanceláři ŠJ (v pracovní dny v době školního vyučování):

vždy poslední týden v měsíci         PO, ÚT, PÁ  7,50 - 8,15  14,30 - 15,00
                                                                  ST  7.50 – 8.15

          ČT  7.50 – 8.15  14,30 – 16,30

a o velké přestávce.

Bezhotovostní platební styk           

- příkazem: strávník nebo zákonný zástupce zašle platbu na číslo účtu ŠJ s VS žáka. Došlá částka bude přiřazena strávníkovi a ten bude přihlášen ke stravě následující den od oznámení připsání platby na účet školní jídelny.

Číslo účtu pro platbu obědů: 19-388167359/0800

Uvádějte vždy variabilní symbol dítěte, aby mohla být platba správně přiřazena!

Přihlášky i odhlášky na stravu přijímáme z ekonomických důvodů nejpozději den předem - do 14,00 hod.

Odhlášky může provádět strávník:
- přes stránky www.strava.cz (na následující den nejpozději do 14,00 hod)
- telefonicky – 311 670 474 (v případě nemoci ráno do 7,30 hod)
- e-mailem: jidelna@zsrudna.cz (v případě nemoci ráno do 7,30 hodin) 
- u okénka kanceláře ŠJ.

Jestliže se vám nedaří přihlásit se na stránky www.strava.cz , oznamte to, prosím, na: jidelna@zsrudna.cz

Není-li dítě ze stravy řádně odhlášeno, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze v první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 119 a § 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst. 7 a § 4 odst. 9), v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda. Obědy v době nepřítomnosti musí být bezpodmínečně odhlášeny.
Výdej do jídlonosičů: 11,25 - 11,40 hod.

Žák může být ze stravování odhlášen pouze na základě písemného souhlasu zákonné osoby.

Přeplatek stravného:
a) na konci školního roku se zůstatek peněz na účtu automaticky převede do následujícího školního roku
b) vrácení peněz - v hotovosti – na vyžádání
                               - na účet strávníka na základě písemné žádosti.

Cena stravy (jídla):    
oběd žáci 7 - 10 let */                                                                                      23 Kč 
oběd žáci 11 – 14 let */                                                                                    26 Kč 
oběd žáci ZŠ od 15 let */                                                                                  28 Kč 
od druhého dne nemoci (odnesen v jídlonosiči)                                          
a ostatní strávníci                                                                                          64,00 Kč

*/ (započítávají se děti narozené od 1. 9. školního roku do 31. 8.)
Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na školní rok, a to následovně - pokud v daném školním roce (září - srpen) dosáhnou určitého věku, zařadí se do dané skupiny (např. v květnu 2017 mu bude 11 let, od září 2016 spadá do věkové skupiny II. = 11. - 14. let).

Bližší informace ke stravování a platbám - viz Vnitřní řád ŠJ.

Příhláška ke školnímu stravování je ke stažení zde.

Rozpis plateb na školní rok 2017/18
                     
  počet
  dní 23 26 28 23 26 28 23 26 28
září 17 391 442 476 2 185 2 470 2 660 4 324 4 888 5 264
říjen 20 460 520 560
listopad 21 483 546 588
prosinec 16 368 416 448
leden 21 483 546 588
únor 14 322 364 392 2 139 2 418 2 604
březen 20 460 520 560
duben 19 437 494 532
květen 20 460 520 560
červen 20 460 520 560

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.