Dnešní datum: 6. 06. 2020, 23. týden roku
Kategorie: Aktuality, Krizové řízení

INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - SHRNUTÍ

SHRNUTÍ v PDF (včetně grafiky ke stažení)

Vážení rodiče a žáci,
níže Vám předkládáme schéma výuky za stávající mimořádné situace.

Zadání úkolů

Každé pondělí si v dopoledních hodinách můžete prostřednictvím odkazu (rozeslán minulý týden) stáhnout na stránkách školy zadání práce na celý následující týden a řídíte se pokyny zadání (stahovat můžete pochopitelně kdykoliv).

(V případě, že nemůžete využít elektronické cesty, je možné si na recepci školy materiály vyzvednout v papírové podobě v pracovní dny od 9:00 do 15:00)

► Vypracované úkoly

a) zasíláte vyučujícímu daného předmětu na I. stupni zpravidla třídní učitelce na školní e-mail (prijmeni@zsrudna.cz)

NEBO

b) odevzdáváte na recepci školy (9:00 – 15:00), případně vkládáte do schránky před školou (24 hodin denně) Materiály opatřete štítkem – příjmení žáka, třída, příjmení vyučujícího

Konkrétní termíny předání materiálů uvádí učitelé ve svých pokynech. Pokud učitel neuvedl termín, odevzdejte nejpozději vždy následující pondělí do 12:00.

Pokud žáci nezašlou vypracované materiály, kontaktuje škola zákonné zástupce.

 

►Způsoby komunikace:

1) škola → žáci + rodiče     
a) e-mail                          
b) systém BAKALÁŘI

2) žáci + rodiče  → škola   
pouze e-mail 
(odevzdávání úkolů je možné i prostřednictvím recepce nebo schránky na budově)

 

Prosíme všechny, aby průběžně sledovali stránky školy a  zasílané zprávy v Bakalářích.

Pokud někdo nezná přihlašovací údaje do Bakalářů, obraťte se prosím na svého třídního učitele, který přístupy zprostředkuje.

V případě jakýchkoliv potíží kontaktujte třídní učitele, popřípadě vedení školy.

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci!

print Formát pro tisk