Dnešní datum: 15. 07. 2020, 29. týden roku
Kategorie: Aktuality

Informace pro rodiče budoucích šesťáků přicházejících z jiných škol pro školní rok 2019/2020

Stručný přehled informací, které rodiče održeli na třídní schůzce dne 24. 6. 2019

Stručné představení školy

Ve školním roce 2019/2020 bude mít škola 34 tříd, zhruba 820 žáků, 8 oddělení školní družiny. Ve škole pracuje 55 učitelů, 8 vychovatelek školní družiny, školní psycholog a speciální pedagog. Vyučujeme ve třech budovách A, B, C a tělocvičně. V září bude otevřena sportovní hala, školní jídelna, školní kuchyně a nové šatny. Ke škole patří sportovní areál.


Třídy, třídní učitelky, umístění učeben

VI. A –  Mgr. Ota Kohout, budova A, přízemí
VI. B -   Mgr. Iveta Šťovíčková, budova A, I. patro
VI. C -   Mgr. Lenka Záhorová, budova A, přízemí
VI. D -   Mgr. Kateřina Holubová, budova A, přízemí

Do všech tříd se bude vstupovat novým hlavním vstupem z ulice Masarykova.

V budoucích  šestých třídách bude  112 žáků, 64 chlapců a 88 dívek, tzn. ve třídách bude 28 žáků a vždy minimálně 16 chlapců. Nově přichází do tohoto ročníku zhruba 20 dětí z jiných škol.Informace k zahájení školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 se koná v pondělí  2. 9. 2019 pro II. stupeň od  9:45. Místo konání (sportovní hala, školní hřiště) bude upřesněno. Předpokládaný příchod žáků v 9:30.  Doba trvání výuky první den maximálně 1 hodina. Upřesnění organizace najdete ma stránkách nebo vývěskách školy.

Výuka –
3. 9. 2019 - 4 - 5 vyučovacích hodin, tzn. maximálně do 13:00 - v tento den obdrží noví žáci učebnice a mohou si zakoupit sešity.
od 4. 9. 2019 -  výuka podle pravidelného rozvrhu, v prvním týdnu pravděpodobně pouze pět vyučovací hodin

V šestém ročníku mají žáci v týdnu  29 vyučovacích hodin. Nové předměty - fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis výchova k občanství. V sedmém ročníků začínáí výuka druhého cizího jazyka a volitelné předměty. V osmém ročníku je novým předmětem chemie.


Praktické informace

Pro zápis známek využíváme elektronickou žákovskou knížku systému Bakaláři. Žáci a rodiče obdrží na začátku roku přístupové kódy. Využívámne i klasickou papírovou žákovskou knížku pro předávání informací rodičům a rodiče škole (omluvenky... ). 

Informační dny a třídní schůzky jsou 4x do roka. První třídní schůzka se 8. října 2019 od 16:30. Pokud se vyskytne nějaký problém, domluvte si schůzku s vyučujícím co nejdříve,  lépe je hledat řešení problému co nejdříve než později.

Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 4. listopadu 2019.

Základní informace o průběhu školního roku najdete na stránkách a v zářijovém Bulletinu.

Omlouvání dětí - rodiče mohou z výuky děti omluvit osobně nebo prostřednictvím záznamníku, tuto povinnost jim ukládá zákon. Pokud bude plánovaná nepřítomnost trvat 4 dny a více, podáváte žádost řediteli školy. Formulář najdete na webu školy. Po doporučení třídním učitelem, žádost pouze eviduji a automaticky souhlasím s uvolněním. Rodiče odpovídaji za to, že v době nepřítomnosti doplní s dětmi učivo.

Od 1.9. 2019 dochází ke změně školního řádu týkající se mobilních telefonů a podobných elektronických zařízení. Jejich používání ve škole není povoleno.

Prosím informujte včas školu o zdravotních či jiných omezeních vašeho dítěte.

Školní jídelna - základní informace najdete na přihlášce ke školnímu stravování. Platby za obědy jsou možné bezhotovostně i hotově. Na základě vyplněné přihlášky si rodiče zakoupí čip pro dítě. Základní věci se školní jídelnou lze vyřídit v posledním srpnovém týdnu.


Zařazení žáků do tříd

Máte-li nějaký požadavek na zařazení vašeho dítěte, zašlete na e-mailovou adresu - reditel@zsrudna.cz do 31. 7. 2019

Seznam bude zveřejněn nejpozději do čtvrtka 22. srpna 2019 – na webu a nástěnkách školy.

print Formát pro tisk