Dnešní datum: 29. 09. 2020, 40. týden roku
Kategorie: Aktuality

Informace pro rodiče budoucích prvňáků pro školní rok 2020/2021

Stručný přehled informací, které rodiče održeli na třídní schůzce dne 22. 6. 2020

Stručné představení školy

Ve školním roce 2020/2021 bude mít škola 35 tříd, zhruba 840 žáků, 8 oddělení školní družiny. Ve škole pracuje 55 učitelů, 8 vychovatelek školní družiny, školní psycholog a speciální pedagog. Vyučujeme ve třech budovách A, B, C, sportovní hale  a tělocvičně. V září bude otevřena budova D. Ke škole patří sportovní areál.


Třídy, třídní učitelky, umístění učeben

I. A -  Mgr. Zuzana Bezděková, budova B, I. patro
I. B -   Mgr. Lenka Krnáčová, budova B, přízemí
I. C -   Mgr. Ivana Macháčková, budova B, přízemí
I. D -   Mgr. Lenka Vomelová, budova B, přízemí

Do všech tříd se vstupuje vchodem z ulice V Aleji. I školní družina je umístěna v budově se vstupem z ulice V Aleji.

V budoucích  prvních třídách bude  78 dětí, 49 chlapců a 39 dívek, tzn. ve třídách bude 19 - 20 žáků.Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 se koná v úterý  1. 9. 2020 od  8:30  ve sportovní hale. Příchod prvňáků a rodičů nejpozději do 8:15. Přivítání prvňáků a proslovy trvají zhruba  20 – 30 minut. Potom se žáci rozdělí do tříd a seznámí se s třídní učitelkou. Po dobu seznamování obdrží rodiče informace o provozu školní družiny. Následuje první třídní schůzka rodičů. Všechny tyto aktivity budou trvat do 10 - 10:30 hodin. Již první den je v provozu školní družina (tento den se nevaří oběd).

Výuka –
2. - 4. 9. 2020 - 3 vyučovací hodiny, tzn do cca 11:00
od 7. 9. 2020 - 4 vyučovací hodiny, tzn do cca 12:00, jeden den 5 vyučovacích hodin dle rozvrhu

Děti mají v prvním ročníku 21 hodin, tzn. čtyřikrát v týdnu 4 vyučovací hodiny, jedenkrát 5 vyučovacích hodin.  První hodina začíná v 8:15, budova je otevřena od  7:55, čtvrtá hodina končí v 11:55, pátá ve 12:50. Prvňáci budou chodit na obědy ve 2. směně, tzn. že zpět v prostoru svých tříd jsou ve 12:15 - 12:30, v den kdy budou mít pět hodin ve 13:30.

Provoz školní družiny  7:00 – 17:00, zatím pouze pro žáky  1. – 3. ročníku, měsíční poplatek 300,- Kč.

Výměna učitelů probíhá  zpravidla po 3. ročníku, ale výjimky jsou možné.

Hodnocení -  září – listopad    motivační,  později známky, na konci  I. pololetí dostanou děti vysvědčení (výpis), kde mají známky ze všech předmětů.                             

Informace pro rodiče -  prostřednictvím záznamníků, notýsků. Od 3. ročníku používáme elektronickou žákovskou knížku. Informační dny a třídní schůzky jsou 4x do roka. První třídní schůzka se koná 1.9.2020, druhá 6. října 2020 od 16:30. Pokud se vyskytne nějaký problém, domluvte si schůzku s vyučujícím co nejdříve,  lépe je hledat řešení problému co nejdříve než později.
Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 12. listopadu 2020.

Základní informace o průběhu školního roku najdete na stránkách a v zářijovém Bulletinu.


Jak ulehčit nástup do školy ?

Pokud má vaše dítě vadu řeči, věnujte se intenzivně její nápravě. Cvičení dle rad logopeda je potřeba provádět minimálně dvakrát denně.

Postupně se s dětmi přípravujte na školu – motivace ke změně – nákup věcí – chystání do školy.
Ukládejte dětem drobné povinnosti – úklid pracovního stolu, hračky apod.
Veďte děti k samostatnosti, je to sice pracné, ale do budoucna budete mít vystaráno.
Spolupracujte s dětmi při chystání pomůcek na další den a nezapomeňte na spoustu dalších drobností – včasné vstávání, klidná snídaně, cestu do školy nenechávejte na poslední chvíli…


Aktivity

V rámci výuky při vašem zájmu absolvují děti plavecký výcvik ve  2. a 3. ročníku, výcvik bruslení v 5. ročníku, pro zájmce ve 4. ročníku nabízíme  lyžařský kurz. Případně se děti mohou účastnit škol v přírodě, výletů, exkurzí a kulturních akcí.

Volnočasové aktivity – některé nabízíme v rámci školy - pohybové  (např. florbal), umělecké (dramatický, výtvarný kroužek, flétna, zpěv, dovedné  ruce). Další jsou nabízeny ve škole třetími osobami - atletika, judo, volejbal, hudební, keramika, tanec, šachy, angličtina. Další možnosti jsou mimo školu - Junák, fotbal, florbal, ZUŠ, Rudňáček, tenis …

Zvažte vývoj vašeho dítěte, dopřejte mu volný čas, čas pro seberealizaci
Pokuste se dítě a vás nezahltit, nástup do školy je velká změna. Zvažte kolik toho zvládnete vy, pokud chodíte do práce. Já bych dal přednost soužití s rodiči než pobytu v kroužku.


Praktické informace

Omlouvání dětí - rodiče mohou z výuky děti omluvit osobně nebo prostřednictvím záznamníku, tuto povinnost jim ukládá zákon. Pokud bude plánovaná nepřítomnost trvat 4 dny a více, podáváte žádost řediteli školy. Formulář najdete na webu školy. Po doporučení třídním učitelem, žádost pouze eviduji a automaticky souhlasím s uvolněním. Rodiče odpovídaji za to, že v době nepřítomnosti doplní s dětmi učivo. Především v první třídě zvažte míru uvolňování.

Prosím informujte včas školu o zdravotních či jiných omezeních vašeho dítěte.

Školní jídelna - základní informace najdete na přihlášce ke školnímu stravování. Platby za obědy jsou možné bezhotovostně i hotově. Na základě vyplněné přihlášky si rodiče zakoupí čip pro dítě. Základní věci se školní jídelnou lze vyřídit v posledním srpnovém týdnu.


POMŮCKY

Vážení rodiče,
předkládáme Vám seznam základních pomůcek, které žáci budou  potřebovat v  1. třídě. Případné doplnění proběhne na třídní schůzce 1. září 2020.

Pomůcky:

 • Aktovka
 • penál -  pravítko krátké v penále, progressa
 • pevný zásobník z umělé hmoty na písmena
 • kufřík na výtvarné potřeby (orientační rozměry cca 35x23x10 cm)
 • průhledné obaly na  učebnice  a sešity  (4x A4; 8x A5, 2xA6) – obaly na učebnice  nakupujte až  v září podle skutečné velikosti učebnic;
 • označený ručník do třídy, podepsané přezůvky (v látkovém  sáčku) - ne pantofle a tenisky, látkový ubrousek,
 • podepsaný cvičební úbor: tričko, tepláky, ponožky, cvičky, krátké kalhoty  – vše v látkovém sáčku ne batoh + sálovou obuv do tělocvičny, boty na venkovní tělocvik
 • zástěru na Vv, hadřík, plastovou podložku na modelování velikot A4
  Vše podepsané !!!           
 • Ve škole obdrží: učebnice, sešity,  pero, tužky č. 1, 2, 3, pastelky, nůžky, lepidlo (typ KORES),   modelovací hmotu, vodové  barvy, štětce, voskovky, papírové hodiny, barevné papíry, čtvrtky a kartony na kreslení, ubrus na Vv, plastový kelímek na vodu, školní psací tabulku


PROSÍME VŠE CO JDE PODEPSAT NEBO ALESPOŇ OZNAČIT INICIÁLY DÍTĚTE.


Požadavky na rozdělování do tříd

Požadavky zasílejte na e-mailovou adresu - reditel@zsrudna.cz do 31. 7. 2020

Při zařazování dětí do tříd se snažím o dodržení následujících podmínek  –         
- rovnoměrné rozdělení hoši a dívky
- vyrovnanost tříd, při tom přihlížím k  výsledkům zápisu, informací od rodičů
- pokud to jde, snažím se vyjít vstříc přáním rodičů, ale mé možnosti jsou omezeny

Reálně, podle mých zkušeností lze vyhovět maximálně  1 – 2 kamarádům

Požadavek napište tak, aby z něj bylo zřejmé, kdo žádá a jaké jsou vaše priority - spolužáci v pořadí podle důležitosti nebo učitel.

Upozornění - sestavuji třídy ve škole. Nekopíruji Ježky, Čápy, Zajíce nebo Krtky, protože ve škole máme poněkud jiné priority než ve školce, nové prostředí, noví kamarádi, nové činnosti.

Seznam s registračními čísly bude zveřejněn nejpozději do čtvrtka 20. srpna 2020 – na webu a nástěnkách školy

print Formát pro tisk