Dnešní datum: 1. 03. 2021, 09. týden roku
Kategorie: Aktuality

Informace k závěru 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, vážení žáci,

v 1. pololetí školního roku 2020/2021 zůstáváme u klasifikace formou známek. Zohledněna bude prezenční i distanční výuka (účast a aktivita ve výuce, vypracování zadaných úkolů).

Žáci 1. a 2. ročníků budou hodnoceni známkou. Výpis z vysvědčení žáci dostanou ve škole 28. ledna 2021.

Žáci 3. - 9. ročníků budou hodnoceni známkou. Obsah vysvědčení bude sdělen žákovi i zákonným zástupcům pomocí školního informačního systému Bakaláři. Výpis z vysvědčení (v listinné podobě) bude žákům předán po nástupu na prezenční výuku.

V některých případech bude součástí výpisu i písemné hodnocení, které žákovi poskytne zpětnou vazbu k průběhu, výsledkům distanční a prezenční výuky za 1. pololetí tohoto školního roku, mělo by jej také motivovat pro práci v dalším období školní docházky.

Dne 29. ledna 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Mgr. Pavel Kasal
ředitel školy

print Formát pro tisk