Dnešní datum: 15. 07. 2020, 29. týden roku
Kategorie: Aktuality, Krizové řízení

Docházka do školy - koronavirus - prosba ředitele školy

Žádám všechny rodiče, kteří se s dětmi vrátili z dovolené v Itálii nebo jiné rizikové oblasti, aby bez ohledu na příjezd do republiky dodrželi pro děti nařízenou čtrnáctidenní karanténu.

Pokud některé z vašich dětí, na které se vztahuje karanténa přijde přesto do školy, bude neprodleně v souladu s mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví odesláno domů.


Vážení rodiče,
apeluji na vaši zodpovědnost v této mimořádné situaci a činím tak v kontextu nových informací a opatření, které přijala vláda České i Italské republiky, současně ve snaze ochránit děti, které nebyly v rizikových oblastech.


 Na četné dotazy rodičů, kteří mají obavu o zdraví svých dětí, týká se žáků, kteří nebyli v zahraničí sděluji: "O tom zda v příštím týdnu pošlete vaše děti do školy, rozhodujete pouze vy. Vy nesete odpovědnost za zdraví i vzdělávání vašich dětí."

 Obě skupiny rodičů, tu jejichž děti jsou v karanténě i tu, která se rozhodne ponechat děti doma z preventivních důvodů žádám o řádné a včasné omluvení jejich nepřítomnosti standardním způsobem.

Případně můžete v této mimořádné situaci využít i můj služební e-mail: reditel@zsrudna.cz


Děkuji za pochopení a respektování opatření


Pavel Kasal, ředitel školy


V Rudné 8. 3. 2020


 

 

print Formát pro tisk