Dnešní datum: 21. 04. 2019, 16. týden roku
Kategorie: 2009/10 archiv

Zapojení naší školy do mezinárodního projektu Comenius - Partnerství škol

Minulý pátek, 19. 2. 2010, byl posledním možným dnem pro podání přihlášky do projektu Comenius - Partnerství škol. Využila toho opět i naše škola a na základě přípravné návštěvy v severoirském Portrush jsme spolu s dalšími osmi partnery, kterými jsou škola z Anglie,  Severního Irska, Polska, Itálie, Řecka, Turecka, Finska a Portugalska, poslali příslušnou přihlášku Národní agentuře evropských programů NAEP. Vyrozumění o schválení či neschválení projektu se dozvíme na konci června nebo na začátku července.

Máme zkušenosti ze dvou předchozích projektů, které jsme realizovali v letech 1999 - 2001 a 2003 - 2005. Vždy se jednalo o zapojení asi 100 dětí a 5 učitelů, kteří na projektu pracovali. Zapojení nám přineslo mnoho zahraničních zkušeností při cestách učitelů do partnerských škol a naopak při návštěvách učitelů z ciziny u nás,  zvýšení zájmu o angličtinu u žáků a možnost jejich motivace, v neposlední řadě i  nezanedbatelné finance ve formě grantu na činnost projektu.

Tentokrát máme v úmyslu pracovat na projektu Living from the Land: Urban and  Rural Perspectives. Jednotlivé školy by sledovaly aspekty spojené s místním prostředím v oblasti potravinářství, zemědělství, těžby, obchodu, agroturismu, výroby nábytku, rybářství atd. V průběhu dvou let by se zaměřily na vliv průmyslu na společnost a životní prostředí ve svém širším prostředí, zkoumaly by kontrasty mezi  příměstskými a venkovskými oblastmi.  Hlavním cílem je zvýšit povědomí žáků o jiných evropských zemích, poznat blíže jejich prostředí a kulturu, zdokonalit angličtinu a znalosti v oblasti informatiky. Projekt bude probíhat prostřednictvím výměny písemných materiálů, videí, zapojením ICT technologií,  jako je e-mail, videokonference, chat, navíc i osobním stykem, neboť nyní se již počítá i s vycestováním žáků na jednotlivé pobyty v partnerských školách.

V uplynulých dvou letech jsme dvakrát poslali přihlášky do tohoto mezinárodního projektu,  bohužel  nebyly  schváleny. Tentokrát je projekt zvlášť pečlivě a do detailů promyšlen a připraven. Nyní tedy nezbývá než  přát si štěstí při posuzování příslušnou  komisí a věřit v příznivý výsledek!

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.